Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 12 cánh diều bao gồm Phần Mở đầu, Hoạt động khám phá, Luyện tập – Vận dụng và Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 12 tập Một – Cánh Diều

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

§1. Tính đơn điệu của hàm số
§2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
§3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
§4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài tập cuối chương I

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số vấn đề về thuế

CHƯƠNG II. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

§1. Vectơ và các phép toán vectơ trong không gian
§2. Toạ độ của vectơ
§3. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ
Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

§1. Khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
§2. Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm
Bài tập cuối chương III

II. Giải bài tập sgk Toán 12 tập Hai – Cánh Diều

CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN

§1. Nguyên hàm
§2. Nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp
§3. Tích phân
§4. Ứng dụng hình học của tích phân
Bài tập cuối chương IV

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Thực hành tạo đồng hồ Mặt Trời

CHƯƠNG V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN

§1. Phương trình mặt phẳng
§2. Phương trình đường thẳng
§3. Phương trình mặt cầu
Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

§1. Xác suất có điều kiện
§2. Công thức xác suất toàn phần. Công thức Bayes
Bài tập cuối chương VI

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com