Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục quốc phòng và an ninh 12 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Thực hành, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 – Cánh Diều

Bài 1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975
Bài 2. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
Bài 3. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
Bài 4. Một số hiểu biết về chiến lược ”diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
Bài 5. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương
Bài 6. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
Bài 7. Tìm và giữ phương hướng
Bài 8. Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu
Bài 9. Chạy vũ trang

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com