Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 12 cánh diều bao gồm phần Cầu lông, Bóng đá, Đá cầu, Bóng rổ. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 12 – CẦU LÔNG – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – CẦU LÔNG

CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1. Vai trò, ảnh hưởng của môn Cầu lông đối với sức khoẻ và xã hội; lập kế hoạch tập luyện môn Cầu lông
Bài 2. Một số điều luật và phương pháp trọng tài trong thi đấu môn Cầu lông

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT BỎ NHỎ

Bài 1. Kĩ thuật bỏ nhỏ chéo thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật bỏ nhỏ chéo trái tay

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT CHẶN CẦU SÁT LƯỚI VÀ DI CHUYỂN LÙI CHÉO ĐẬP CẦU

Bài 1. Kĩ thuật chặn cầu sát lưới
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển lùi chéo đập cầu

CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG

Bài 1. Chiến thuật giao cầu trong thi đấu môn Cầu lông
Bài 2. Chiến thuật tấn công trong thi đấu đôi

II. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 12 – BÓNG ĐÁ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG ĐÁ

CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1. Vai trò, ảnh hưởng của môn Bóng đá đối với sức khoẻ và xã hội; lập kế hoạch tập luyện môn Bóng đá
Bài 2. Các vị trí thi đấu và phương pháp trọng tài trong môn Bóng đá

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT ĐÁ BÓNG VÀ ĐÁNH ĐẦU

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng nửa nảy và đá bóng bằng mũi bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đánh đầu bằng trán bên

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT PHÒNG THỦ

Bài 1. Kĩ thuật tranh bóng
Bài 2. Kĩ thuật bắt bóng và đấm bóng của thủ môn

CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN THUẬT TRONG THI ĐẤU BÓNG ĐÁ

Bài 1. Chiến thuật tấn công khu vực
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ trong thi đấu bóng đá

III. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 12 – ĐÁ CẦU – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – ĐÁ CẦU

CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1. Vai trò, ảnh hưởng của môn Đá cầu đối với sức khoẻ và xã hội, lập kế hoạch tập luyện môn Đá cầu
Bài 2. Phương pháp trọng tài trong thi đấu môn Đá cầu

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT TẤN CÔNG

Bài 1. Kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đẩy cầu
Bài 3. Kĩ thuật đánh đầu

CHỦ ĐỀ 3: CHIẾN THUẬT ĐÁ CẦU

Bài 1. Chiến thuật giao cầu
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ
Bài 3. Chiến thuật tấn công

IV. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 12 – BÓNG RỔ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1. Vai trò, ảnh hưởng của môn Bóng rổ đối với sức khoẻ và xã hội; lập kế hoạch tập luyện môn Bóng rổ
Bài 2. Các vị trí thi đấu và phương pháp trọng tài trong thi đấu môn Bóng rổ (5 người)

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT QUAY NGƯỜI VÀ KĨ THUẬT DẪN BÓNG QUAY NGƯỜI

Bài 1. Kĩ thuật quay người và kĩ thuật tại chỗ dẫn bóng quay người
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển dẫn bóng quay người

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT CHUYỀN BÓNG VÀ TẤN CÔNG RỒ

Bài 1. Kĩ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng hai bước ném rổ một tay dưới thấp và kĩ thuật đột phá qua người bước chéo

CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN THUẬT BÓNG RỔ

Bài 1. Chiến thuật tấn công
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com