Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tiếng Anh 9 – Explore English thuộc bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh 9 explore english bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Writing Worksheet. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 – Explore English

CONTENTS

Unit 1

I Love Making Jewelry!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 2

How Long Have You Been – Playing Cricket?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 3

You Could Ask for Advice.

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 4

The Koala Was Taken to a Shelter.

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 5

How Was It Formed?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 6

Look at That Narwhal!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Review Game 1
Unit 7

It May Be the First Temple Ever Built.

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 8

It’s Almost as Tall as the Shanghai Tower!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 9

He’s a Great Director, Isn’t He?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 10

I Wish I Could Be an Athlete!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Unit 11

What Would You Do?

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

Video

Unit 12

You Should Eat More Fruit!

Preview

Language Focus

The Real World

Pronunciation

Communication

Reading

Comprehension

Writing

● Communication Activities

Video

Review Game 2

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com