Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập địa lí 12 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 12 – Cánh Diều

CHƯƠNG 1. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
Bài 2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống
Bài 3. Sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên
Bài 4. Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam
Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

CHƯƠNG 2. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 6. Dân số, lao động và việc làm
Bài 7. Đô thị hoá
Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về dân số, lao động và việc làm, đô thị hoá

CHƯƠNG 3. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Bài 9. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Bài 10. Vấn đề phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
Bài 11. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 12. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích về tình hình phát triển và sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

CÔNG NGHIỆP

Bài 13. Vấn đề phát triển công nghiệp
Bài 14. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 15. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích tình hình phát triển các ngành công nghiệp ở nước ta

DỊCH VỤ

Bài 16. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 17. Thương mại và du lịch
Bài 18. Thực hành: Tìm hiểu thực tế về một số hoạt động và sản phẩm dịch vụ của địa phương

CHƯƠNG 4. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

Bài 19. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 20. Phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Hồng
Bài 21. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ
Bài 22. Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 23. Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
Bài 24. Phát triển kinh tế – xã hội ở Đông Nam Bộ
Bài 25. Sử dụng hợp lí tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long
Bài 26. Thực hành: Viết báo cáo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp ứng phó
Bài 27. Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
Bài 28. Phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 29. Thực hành: Viết và trình bày báo cáo tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Bài 30. Thực hành: Tìm hiểu địa lí địa phương

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com