Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ văn 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 12 cánh diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản về thơ, truyện, tiểu thuyết, hài kịch, nhật kí, phóng sự, hồi kí, văn tế, văn nghị luận và văn bản thông tin. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ văn 12 tập Một – Cánh Diều

Bài

Nội dung

Bài Mở đầu Nội dung sách Ngữ văn 12

Cấu trúc sách Ngữ văn 12

1. Truyện truyền kì và truyện ngắn hiện đại Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

– Muối của rừng

● Thực hành đọc hiểu

Chiếc thuyền ngoài xa

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Hai cõi U Minh

Hướng dẫn tự học

2. Hài kịch Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Quan thanh tra

– Thực thi công lí

● Thực hành đọc hiểu

Loạn đến nơi rồi!

Thực hành tiếng Việt: Lỗi lô gích, câu mơ hồ và cách sửa

Viết: Viết báo cáo kết quả của bài tập dự án

Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả của bài tập dự án

Tự đánh giá: Tiền tội nghiệp của tôi ơi!

Hướng dẫn tự học

3. Nhật kí, phóng sự, hồi kí Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm

– Khúc tráng ca nhà giàn

● Thực hành đọc hiểu

Quyết định khó khăn nhất

Thực hành tiếng Việt: Ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật (Tiếp theo)

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí

Tự đánh giá: Một lít nước mắt

Hướng dẫn tự học

4. Văn tế, thơ Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

– Việt Bắc

● Thực hành đọc hiểu

– Lưu biệt khi xuất dương

– Tây Tiến

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ

Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề của tuổi trẻ có liên quan đến cơ hội và thách thức đối với đất nước

Tự đánh giá: Mưa xuân

Hướng dẫn tự học

5. Văn nghị luận Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người

– Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc

● Thực hành đọc hiểu

Phân tích bài thơ “Việt Bắc”

Thực hành tiếng Việt: Tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập và nghiên cứu

Viết: Viết bài nghị luận về vai trò của văn học đối với tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề văn học

Tự đánh giá: Hẹn hò với định mệnh

Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

II. Soạn bài sgk Ngữ văn 12 tập Hai – Cánh Diều

Bài

Nội dung

6. Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp

– Tuyên ngôn Độc lập

– Nhật kí trong tù

● Thực hành đọc hiểu

“Vi hành”

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nói mỉa

Viết: Viết bài nghị luận về quan niệm yêu nước của tuổi trẻ

Nói và nghe: Nghe thuyết trình một vấn đề xã hội

Tự đánh giá: Cảnh rừng Việt Bắc

Hướng dẫn tự học

7. Tiêu thuyết hiện đại Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Hạnh phúc của một tang gia

– Ánh sáng cứu rỗi

● Thực hành đọc hiểu

Đêm trăng và cây sồi

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ nghịch ngữ (Tiếp theo)

Viết: Viết thư trao đổi công việc hoặc một vấn đề đáng quan tâm

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Con người không thể bị đánh bại

Hướng dẫn tự học

8. Thơ hiện đại Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Đàn ghi ta của Lor-ca

– Bài thơ của một người yêu nước mình

● Thực hành đọc hiểu

Thời gian

Thực hành tiếng Việt: Giữ gìn và phát triển tiếng Việt

Viết: Viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Nói và nghe: Trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Tự đánh giá: Tháng Tư

Hướng dẫn tự học

9. Văn bản thông tin tổng hợp Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức khoa học – công nghệ

– Phụ nữ và việc bảo vệ môi trường

● Thực hành đọc hiểu

Tin học có phải là khoa học?

Thực hành tiếng Việt: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Viết: Viết bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội

Nói và nghe: Tranh luận về một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau

Tự đánh giá: Xô-phi-a Cô-va-lép-xcai-a – người phụ nữ phi thường

Hướng dẫn tự học

10. Tổng kết I. Tổng kết lịch sử văn học

II. Tổng kết về tiếng Việt

III. Tổng kết phương pháp đọc, viết, nói và nghe

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com