Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài công nghệ 9 cánh diều bao gồm phần Định hướng nghề nghiệp, Chế biến thực phẩm, Trồng cây ăn quả, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 9 – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – Cánh Diều

BÀI 1. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
BÀI 2. Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân
BÀI 3. Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam
BÀI 4. Lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp
BÀI 5. Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
BÀI 6. Dự án: Đánh giá mức độ phù hợp với ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
Ôn tập

II. Soạn bài sgk Công nghệ 9 – CHẾ BIẾN THỰC PHẨM – Cánh Diều

Chủ đề 1: Chất dinh dưỡng và an toàn trong chế biến thực phẩm

Bài 1. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm
Bài 2. Bảo quản chất dinh dưỡng trong thực phẩm
Bài 3. Lựa chọn thực phẩm
Bài 4. Tính chi phí bữa ăn
Bài 5. An toàn lao động trong chế biến thực phẩm
Bài 6. An toàn vệ sinh thực phẩm

Chủ đề 2: Thực hành chế biến thực phẩm

Bài 7. Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
Bài 8. Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt

Chủ đề 3: Ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm

Bài 9. Một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm
Ôn tập

III. Soạn bài sgk Công nghệ 9 – TRỒNG CÂY ĂN QUẢ – Cánh Diều

Chủ đề 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ

Bài 1. Đặc điểm chung của cây ăn quả

Chủ đề 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ PHỔ BIẾN

Bài 2. Nhân giống vô tính cây ăn quả và thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép đoạn cành
Bài 3. Thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp giâm cành
Bài 4. Thực hành nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp chiết cành

Chủ đề 3. KĨ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC MỘT SỐ LOẠI CÂY ĂN QUẢ PHỔ BIẾN

Bài 5. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài
Bài 6. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long
Bài 7. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn
Bài 8. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi
Bài 9. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây chuối
Bài 10. Thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả
Bài 11. Tính chi phí và hiệu quả của việc trồng cây ăn quả

Chủ đề 4. NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Bài 12. CMột số ngành nghề liên quan đến trồng cây ăn quả
Ôn tập

IV. Soạn bài sgk Công nghệ 9 – LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ – Cánh Diều

Bài 1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình
Bài 2. Dụng cụ đo điện cơ bản
Bài 3. Thiết bị, vật liệu, dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà
Bài 4. Thiết kế mạng điện trong nhà
Bài 5. Tính toán chi phí cho mạng điện trong nhà
Bài 6. Thực hành lắp đặt mạng điện trong nhà
Bài 7. Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà
Ôn tập

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com