Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 9 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 9 – Cánh Diều

BÀI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 1: Năng lượng cơ học

1. Công và công suất
2. Cơ năng
Bài tập (Chủ đề 1)

Chủ đề 2: Ánh sáng

3. Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
4. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Màu sắc ánh sáng
5. Sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính
6. Sự tạo ảnh qua thấu kính. Kính lúp
Bài tập (Chủ đề 2)

Chủ đề 3: Điện

7. Định luật Ohm. Điện trở
8. Đoạn mạch nối tiếp
9. Đoạn mạch song song
10. Năng lượng của dòng điện và công suất điện
Bài tập (Chủ đề 3)

Chủ đề 4: Điện từ

11. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều
Bài tập (Chủ đề 4)

Chủ đề 5: Năng lượng với cuộc sống

13. Sử dụng năng lượng
14. Năng lượng tái tạo
Bài tập (Chủ đề 5)

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CHẤT

Chủ đề 6: Kim loại

15. Tính chất chung của kim loại
16. Dãy hoạt động hoá học
17. Tách kim loại. Sử dụng hợp kim
18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại
Bài tập (Chủ đề 6)

Chủ đề 7: Giới thiệu về chất hữu cơ, hydrocarbon và nguồn nhiên liệu

19. Giới thiệu về chất hữu cơ
20. Hydrocarbon, alkane
21. Alkene
22. Nguồn nhiên liệu
Bài tập (Chủ đề 7)

Chủ đề 8: Ethylic alcohol và acetic acid

23. Ethylic alcohol
24. Acetic acid
Bài tập (Chủ đề 8)

Chủ đề 9: Lipid – Carbohydrate – Protein – Polymer

25. Lipid và chất béo
26. Glucose và saccharose
27. Tinh bột và cellulose
28. Protein
29. Polymer
Bài tập (Chủ đề 9)

PHẦN 3: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Chủ đề 10: Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái đất

30. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất
31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất
32. Nguồn carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu
Bài tập (Chủ đề 10)

PHẦN 4: VẬT SỐNG

Chủ đề 11: Di truyền

33. Gene là trung tâm của di truyền học
34. Từ gene đến tính trạng
35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể
36. Nguyên phân và giảm phân
37. Đột biến nhiễm sắc thể
38. Quy luật di truyền của Mendel
39. Di truyền liên kết và cơ chế xác định giới tính
40. Di truyền học người
41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống
Bài tập (Chủ đề 11)

Chủ đề 12: Tiến hoá

42. Giới thiệu về tiến hoá, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên
43. Cơ chế tiến hoá
44. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
Bài tập (Chủ đề 12)

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com