Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 cánh diều bao gồm phần Tìm hiểu – Khám phá, Thực hành – Luyện tập, Vận dụng – Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ 1 XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ
CHỦ ĐỀ 2 THAY ĐỔI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
CHỦ ĐỀ 3 LÀM CHỦ BẢN THÂN VÀ SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
CHỦ ĐỀ 4 TỔ CHỨC CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ 5 CHỦ ĐỘNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 6 BẢO VỆ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN VÀ SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC
CHỦ ĐỀ 7 THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ NGHỀ NGHIỆP TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI
CHỦ ĐỀ 8 CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP
CHỦ ĐỀ 9 SẴN SÀNG BƯỚC VÀO THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com