Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Mĩ thuật 9 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài mĩ thuật 9 cánh diều bao gồm phần Khám phá, Sáng tạo, Luyện tập, Thảo luận, Ứng dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Mĩ thuật 9 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT CƠ BẢN

Bài 1: Vẽ mẫu có nhiều đồ vật
Bài 2: Phù điêu chân dung phác mảng
Bài 3: Tết và mùa xuân

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT THỜI TRANG

Bài 4: Ý tưởng thiết kế thời trang
Bài 5: Nghệ thuật hoá trang

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ 2D

Bài 6: Trang trí bằng khuôn in trổ thủng
Bài 7: Thiết kế khẩu hiệu, biểu ngữ
Bài 8: Thiết kế bìa sách
HOẠT ĐỘNG CUỐI HỌC KÌ I: THỰC HÀNH LƯU TRỮ SẢN PHẨM

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

Bài 9: Tìm hiểu nghệ thuật đương đại thế giới
Bài 10: Tìm hiểu nghệ thuật đương đại Việt Nam
Bài 11: Dự án nghệ thuật Sắp đặt

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ 3D

Bài 12: Thiết kế sản phẩm mĩ thuật công nghiệp
Bài 13: Sáng tạo đồ chơi chuyển động

CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP

Bài 14: Tìm hiểu ngành nghề mĩ thuật ứng dụng
Bài 15: Mĩ thuật ứng dụng trong đời sống
HOẠT ĐỘNG CUỐI HỌC KÌ II: LƯU TRỮ VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com