Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, phân tích, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất có trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 2. Nội dung bài giải bài tập tiếng Việt lớp 2 bao gồm đầy đủ bài soạn, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 2 hay nhất. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 2 tập một

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
1. Em là học sinh Tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim
Kể chuyện Có công mài sắt, có ngày nên kim
Chính tả Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Tập đọc Tự thuật
Luyện từ và câu Từ và câu
Tập viết Chữ hoa: A
Tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi?
Chính tả Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?
Tập làm văn Câu và bài
2. Em là học sinh Tập đọc Phần thưởng
Kể chuyện Phần thưởng
Chính tả Tập chép: Phần thưởng
Tập đọc Làm việc thật là vui
Luyện từ và câu Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi
Tập viết Chữ hoa: Ă, Â
Tập đọc Mít làm thơ
Chính tả Nghe – viết: Làm việc thật là vui
Tập làm văn Chào hỏi. Tự giới thiệu
3. Bạn bè Tập đọc Bạn của Nai Nhỏ
Kể chuyện Bạn của Nai Nhỏ
Chính tả Tập chép: Bạn của Nai Nhỏ
Tập đọc Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A
Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
Tập viết Chữ hoa: B
Tập đọc Gọi bạn
Chính tả Nghe – viết: Gọi bạn
Tập làm văn Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh
4. Bạn bè Tập đọc Bím tóc đuôi sam
Kể chuyện Bím tóc đuôi sam
Chính tả Tập chép: Bím tóc đuôi sam
Tập đọc Trên chiếc bè
Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm
Tập viết Chữ hoa: C
Tập đọc Mít làm thơ (tiếp theo)
Chính tả Nghe – viết: Trên chiếc bè
Tập làm văn Cảm ơn, xin lỗi
5. Trường học Tập đọc Chiếc bút mực
Kể chuyện Chiếc bút mực
Chính tả Tập chép: Chiếc bút mực
Tập đọc Mục lục sách
Luyện từ và câu Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?
Tập viết Chữ hoa: D
Tập đọc Cái trống trường em
Chính tả Nghe – viết: Cái trống trường em
Tập làm văn Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách
6. Trường học Tập đọc Mẩu giấy vụn
Kể chuyện Mẩu giấy vụn
Chính tả Tập chép: Mẩu giấy vụn
Tập đọc Ngôi trường mới
Luyện từ và câu Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập
Tập viết Chữ hoa: Đ
Tập đọc Mua kính
Chính tả Nghe – viết: Ngôi trường mới
Tập làm văn Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách
7. Thầy cô Tập đọc Người thầy cũ
Kể chuyện Người thầy cũ
Chính tả Tập chép: Người thầy cũ
Tập đọc Thời khóa biểu
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động
Tập viết Chữ hoa: E, Ê
Tập đọc Cô giáo lớp em
Chính tả Nghe – viết: Cô giáo lớp em
Tập làm văn Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu
8. Thầy cô Tập đọc Người mẹ hiền
Kể chuyện Người mẹ hiền
Chính tả Tập chép: Người mẹ hiền
Tập đọc Bàn tay dịu dàng
Luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: G
Tập đọc Đổi giày
Chính tả Nghe – viết: Bàn tay dịu dàng
Tập làm văn Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi
9. Ôn tập giữa học kì I Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
10. Ông bà Tập đọc Sáng kiến của bé Hà
Kể chuyện Sáng kiến của bé Hà
Chính tả Tập chép: Ngày lễ
Tập đọc Bưu thiếp
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
Tập viết Chữ hoa: H
Tập đọc Thương ông
Chính tả Nghe – viết: Ông và cháu
Tập làm văn Kể về người thân
11. Ông bà Tập đọc Bà cháu
Kể chuyện Bà cháu
Chính tả Tập chép: Bà cháu
Tập đọc Cây xoài của ông em
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
Tập viết Chữ hoa: I
Tập đọc Đi chợ
Chính tả Nghe – viết: Cây xoài của ông em
Tập làm văn Chia buồn, an ủi
12. Cha mẹ Tập đọc Sự tích cây vú sữa
Kể chuyện Sự tích cây vú sữa
Chính tả Nghe – viết: Sự tích cây vú sữa
Tập đọc Điện thoại
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: K
Tập đọc Mẹ
Chính tả Tập chép: Mẹ
Tập làm văn Gọi điện
13. Cha mẹ Tập đọc Bông hoa Niềm Vui
Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui
Chính tả Tập chép: Bông hoa Niềm Vui
Tập đọc Quà của bố
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?
Tập viết Chữ hoa: L
Tập đọc Há miệng chờ sung
Chính tả Nghe – viết: Quà của bố
Tập làm văn Kể về gia đình
14. Anh em Tập đọc Câu chuyện bó đũa
Kể chuyện Câu chuyện bó đũa
Chính tả Nghe – viết: Câu chuyện bó đũa
Tập đọc Nhắn tin
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi
Tập viết Chữ hoa: M
Tập đọc Tiếng võng kêu
Chính tả Tập chép: Tiếng võng kêu
Tập làm văn Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin
15. Anh em Tập đọc Hai anh em
Kể chuyện Hai anh em
Chính tả Tập chép: Hai anh em
Tập đọc Bé Hoa
Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
Tập viết Chữ hoa: N
Tập đọc Bán chó
Chính tả Nghe – viết: Bé Hoa
Tập làm văn Chia vui. Kể về anh chị em
16. Bạn trong nhà Tập đọc Con chó nhà hàng xóm
Kể chuyện Con chó nhà hàng xóm
Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm
Tập đọc Thời gian biểu
Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?
Tập viết Chữ hoa: O
Tập đọc Đàn gà mới nở
Chính tả Nghe – viết: Trâu ơi
Tập làm văn Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu
17. Bạn trong nhà Tập đọc Tìm ngọc
Kể chuyện Tìm ngọc
Chính tả Nghe – viết: Tìm ngọc
Tập đọc Gà “tỉ tê” với gà
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?
Tập viết Chữ hoa: Ô, Ơ
Tập đọc Thêm sừng cho ngựa
Chính tả Tập chép: Gà “tỉ tê” với gà
Tập làm văn Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu
18. Ôn tập cuối học kì I Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10

2. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 2 tập hai

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
19. Bốn mùa Tập đọc Chuyện bốn mùa
Kể chuyện Chuyện bốn mùa
Chính tả Tập chép: Chuyện bốn mùa
Tập đọc Lá thư nhầm địa chỉ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về các mùa
Tập viết Chữ hoa: P
Tập đọc Thư trung thu
Chính tả Nghe – viết: Thư trung thu
Tập làm văn Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu
20. Bốn mùa Tập đọc Ông Mạnh thắng Thần Gió
Kể chuyện Ông Mạnh thắng Thần Gió
Chính tả Nghe – viết: Gió
Tập đọc Mùa xuân đến
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
Tập viết Chữ hoa: Q
Tập đọc Mùa nước nổi
Chính tả Nghe – viết: Mưa bóng mây
Tập làm văn Tả ngắn về bốn mùa
21. Chim chóc Tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng
Kể chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng
Chính tả Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Tập viết Chữ hoa: R
Tập đọc Vè chim
Chính tả Nghe – viết: Sân chim
Tập làm văn Tả về một loài chim
22. Chim chóc Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Kể chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Chính tả Nghe – viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim
Tập viết Chữ hoa: S
Tập đọc Cò và Cuốc
Chính tả Nghe – viết: Cò và Cuốc
Tập làm văn Đáp lại lời xin lỗi
23. Muông thú Tập đọc Bác sĩ Sói
Kể chuyện Bác sĩ Sói
Chính tả Tập chép: Bác sĩ Sói
Tập đọc Nội quy đảo khỉ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú
Tập viết Chữ hoa: T
Tập đọc Sư Tử xuất quân
Chính tả Nghe – viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
24. Muông thú Tập đọc Quả tim khỉ
Kể chuyện Quả tim khỉ
Chính tả Nghe – viế: Quả tim khỉ
Tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: U, Ư
Tập đọc Voi nhà
Chính tả Nghe – viết: Voi nhà
Tập làm văn Đáp lời phủ định. Nghe – trả lời câu hỏi
25. Sông biển Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh
Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh
Chính tả Tập chép: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Tập đọc Dự báo thời tiết
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tập viết Chữ hoa: V
Tập đọc Bé nhìn biển
Chính tả Nghe – viết: Bé nhìn biển
Tập làm văn Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
26. Sông biển Tập đọc Tôm Càng và Cá Con
Kể chuyện Tôm Càng và Cá Con
Chính tả Tập chép: Vì sao cá không biết nói?
Tập đọc Sông Hương
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: X
Tập đọc Cá sấu sợ cá mập
Chính tả Nghe – viết: Sông Hương
Tập làm văn Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
27. Ôn tập giữa học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
28. Cây cối Tập đọc Kho báu
Kể chuyện Kho báu
Chính tả Nghe – viết: Kho báu
Tập đọc Bạn có biết?
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: Y
Tập đọc Cây dừa
Chính tả Nghe – viết: Cây dừa
Tập làm văn Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối
29. Cây cối Tập đọc Những quả đào
Kể chuyện Những quả đào
Chính tả Tập chép: Những quả đào
Tập đọc Cây đa quê hương
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập viết Chữ hoa: A (kiểu 2)
Tập đọc Cậu bé và cây si già
Chính tả Nghe – viết: Hoa phượng
Tập làm văn Đáp lời chia vui. Nghe – trả lời câu hỏi
30. Bác Hồ Tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng
Kể chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng
Chính tả Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng
Tập đọc Xem truyền hình
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ
Tập viết Chữ hoa: M (kiểu 2)
Tập đọc Cháu nhớ Bác Hồ
Chính tả Nghe – viết: Cháu nhớ Bác Hồ
Tập làm văn Nghe – trả lời câu hỏi
31. Bác Hồ Tập đọc Chiếc rễ đa tròn
Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn
Chính tả Nghe – viết: Việt Nam có Bác
Tập đọc Cây và hoa bên lăng Bác
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: N (kiểu 2)
Tập đọc Bảo vệ như thế là rất tốt
Chính tả Nghe – viết: Cây và hoa bên lăng Bác
Tập làm văn Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
32. Nhân dân Tập đọc Chuyện quả bầu
Kể chuyện Chuyện quả bầu
Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu
Tập đọc Quyển sổ liên lạc
Luyện từ và câu Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy
Tập viết Chữ hoa: Q (kiểu 2)
Tập đọc Tiếng chổi tre
Chính tả Nghe – viết: Tiếng chổi tre
Tập làm văn Đáp lại lời từ chối. Đọc sổ liên lạc
33. Nhân dân Tập đọc Bóp nát quả cam
Kể chuyện Bóp nát quả cam
Chính tả Nghe – viết: Bóp nát quả cam
Tập đọc Lá cờ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Tập viết Chữ hoa: V (kiểu 2)
Tập đọc Lượm
Chính tả Nghe – viết: Lượm
Tập làm văn Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến
34. Nhân dân Tập đọc Người làm đồ chơi
Kể chuyện Người làm đồ chơi
Chính tả Nghe – viết: Người làm đồ chơi
Tập đọc Đàn bê của anh Hồ Giáo
Luyện từ và câu Từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Tập viết Ôn cách viết các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)
Tập đọc Cháy nhà hàng xóm
Chính tả Nghe – viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Tập làm văn Kể về một người thân
35. Ôn tập cuối học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập tiếng Việt lớp 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com