Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, phân tích, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất có trong sách giáo khoa tiếng việt lớp 3. Nội dung bài giải bài tập tiếng Việt lớp 3 bao gồm đầy đủ bài soạn, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 3 hay nhất. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 3 tập một

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
1. Măng non Tập đọc Cậu bé thông minh
Kể chuyện Cậu bé thông minh
Chính tả Tập chép: Cậu bé thông minh
Tập đọc Hai bàn tay em
Luyện từ và câu Ôn tập từ chỉ sự vật: So sánh
Tập viết Ôn chữ hoa: A
Tập đọc Đơn xin vào đội
Chính tả Nghe – viết: Chơi chuyền
Tập làm văn Điền vào tờ giấy in sẵn
2. Măng non Tập đọc Ai có lỗi?
Kể chuyện Ai có lỗi?
Chính tả Nghe – viết: Ai có lỗi?
Tập đọc Khi mẹ vắng nhà
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi
Tập viết Ôn chữ hoa: Ă, Â
Tập đọc Cô giáo tí hon
Chính tả Nghe – viết: Cô giáo tí hon
Tập làm văn Viết đơn
3. Mái ấm Tập đọc Chiếc áo len
Kể chuyện Chiếc áo len
Chính tả Nghe – viết: Chiếc áo len
Tập đọc Quạt cho bà ngủ
Luyện từ và câu So sánh: Dấu chấm
Tập viết Ôn chữ hoa: B
Tập đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Chính tả Tập chép: Chị em
Tập làm văn Kể về gia đình
4. Mái ấm Tập đọc Người mẹ
Kể chuyện Người mẹ
Chính tả Nghe – viết: Người mẹ
Tập đọc Mẹ vắng nhà ngày bão
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Gia đình
Tập viết Ôn chữ hoa: C
Tập đọc Ông ngoại
Chính tả Nghe – viết: Ông ngoại
Tập làm văn Nghe – kể: Dại gì mà đổi
5. Tới trường Tập đọc Người lính dũng cảm
Kể chuyện Người lính dũng cảm
Chính tả Nghe – viết: Người lính dũng cảm
Tập đọc Mùa thu của em
Luyện từ và câu So sánh
Tập viết Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
Tập đọc Cuộc họp của chữ viết
Chính tả Tập chép: Mùa thu của em
Tập làm văn Tập tổ chức cuộc họp
6. Tới trường Tập đọc Bài tập làm văn
Kể chuyện Bài tập làm văn
Chính tả Nghe – viết: Bài tập làm văn
Tập đọc Ngày khai trường
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trường học
Tập viết Ôn chữ hoa: D, Đ
Tập đọc Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học
Tập làm văn Kể lại buổi đầu em đi học
7. Cộng đồng Tập đọc Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả Nghe – viết: Trận bóng dưới lòng đường
Tập đọc Lừa và ngựa
Luyện từ và câu Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái
Tập viết Ôn chữ hoa: E, Ê
Tập đọc Bận
Chính tả Nghe – viết: Bận
Tập làm văn Nghe – kể: Không nỡ nhìn
8. Cộng đồng Tập đọc Các em nhỏ và cụ già
Kể chuyện Các em nhỏ và cụ già
Chính tả Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già
Tập đọc Tiếng ru
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
Tập viết Ôn chữ hoa: G
Tập đọc Những chiếc chuông reo
Chính tả Nhớ – viết: Tiếng ru
Tập làm văn Kể về người hàng xóm
9. Ôn tập giữa học kì I Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
10. Quê hương Tập đọc Giọng quê hương
Kể chuyện Giọng quê hương
Chính tả Nghe – viết: Quê hương ruột thịt
Tập đọc Quê hương
Luyện từ và câu So sánh. Dấu chấm
Tập viết Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)
Tập đọc Thư gửi bà
Chính tả Nghe – viết: Quê hương
Tập làm văn Tập viết thư và phong bì thư
11. Quê hương Tập đọc Đất quý, đất yêu
Kể chuyện Đất quý, đất yêu
Chính tả Nghe – viết: Tiếng hò trên sông
Tập đọc Vẽ quê hương
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương
Tập viết Ôn chữ hoa: G (tiếp theo)
Tập đọc Chõ bánh khúc của dì tôi
Chính tả Nhớ – viết: Vẽ quê hương
Tập làm văn Nghe – kể: Tôi có đọc đâu!
12. Bắc – Trung – Nam Tập đọc Nắng phương Nam
Kể chuyện Nắng phương Nam
Chính tả Nghe – viết: Chiều trên sông Hương
Tập đọc Cảnh đẹp non sông
Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái
Tập viết Ôn chữ hoa: H
Tập đọc Luôn nghĩ đến miền Nam
Chính tả Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông
Tập làm văn Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
13. Bắc – Trung – Nam Tập đọc Người con của Tây Nguyên
Kể chuyện Người con của Tây Nguyên
Chính tả Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây
Tập đọc Vàm Cỏ Đông
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
Tập viết Ôn chữ hoa: I
Tập đọc Cửa Tùng
Chính tả Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông
Tập làm văn Viết thư
14. Anh em một nhà Tập đọc Người liên lạc nhỏ
Kể chuyện Người liên lạc nhỏ
Chính tả Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ
Tập đọc Nhớ Việt Bắc
Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Tập viết Ôn chữ hoa: K
Tập đọc Một trường tiểu học vùng cao
Chính tả Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc
Tập làm văn Nghe – kể: Tôi cũng như bác
15. Anh em một nhà Tập đọc Hũ bạc của người cha
Kể chuyện Hũ bạc của người cha
Chính tả Nghe – viết: Hũ bạc của người cha
Tập đọc Nhà bố ở
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Các dân tộc
Tập viết Ôn chữ hoa: L
Tập đọc Nhà rông ở Tây Nguyên
Chính tả Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên
Tập làm văn Nghe – kể: Giấu cày
16. Thành thị và nông thôn Tập đọc Đôi bạn
Kể chuyện Đôi bạn
Chính tả Nghe – viết: Đôi bạn
Tập đọc Về quê ngoại
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn
Tập viết Ôn chữ hoa: M
Tập đọc Ba điều ước
Chính tả Nghe – viết: Về quê ngoại
Tập làm văn Nghe – kể: Kéo cây lúa lên
17. Thành thị và nông thôn Tập đọc Mồ Côi xử kiện
Kể chuyện Mồ Côi xử kiện
Chính tả Nghe – viết: Vầng trăng quê em
Tập đọc Anh đom đóm
Luyện từ và câu Ôn tập từ chỉ đặc điểm
Tập viết Ôn chữ hoa: N
Tập đọc Âm thanh thành phố
Chính tả Nghe – viết: Âm thanh thành phố
Tập làm văn Viết về thành thị, nông thôn
18. Ôn tập cuối học kì I Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

2. Hướng dẫn Soạn bài Tiếng Việt 3 tập hai

Tuần chủ điểm Phân môn Nội dung
19. Bảo vệ Tổ quốc Tập đọc Hai Bà Trưng
Kể chuyện Hai Bà Trưng
Chính tả Nghe – viết: Hai Bà Trưng
Tập đọc Bộ đội về làng
Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
Tập viết Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)
Tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
Chính tả Nghe – viết: Trần Bình Trọng
Tập làm văn Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng
20. Bảo vệ Tổ quốc Tập đọc Ở lại với chiến khu
Kể chuyện Ở lại với chiến khu
Chính tả Nghe – viết: Ở lại với chiến khu
Tập đọc Chú ở bên Bác Hồ
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Tập viết Ôn chữ hoa: N (tiếp theo)
Tập đọc Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Chính tả Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Tập làm văn Báo cáo hoạt động
21. Sáng tạo Tập đọc Ông tổ nghề thêu
Kể chuyện Ông tổ nghề thêu
Chính tả Nghe – viết: Ông tổ nghề thêu
Tập đọc Bàn tay cô giáo
Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu
Tập viết Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ
Tập đọc Người trí thức yêu nước
Chính tả Nhớ – viết: Bàn tay cô giáo
Tập làm văn Nói về trí thức
22. Sáng tạo Tập đọc Nhà bác học và bà cụ
Kể chuyện Nhà bác học và bà cụ
Chính tả Nghe – viết: Ê-đi-xơn
Tập đọc Cái cầu
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi
Tập viết Ôn chữ hoa: P
Tập đọc Chiếc máy bơm
Chính tả Nghe – viết: Một nhà thông thái
Tập làm văn Nói, viết về một người lao động trí óc
23. Nghệ thuật Tập đọc Nhà ảo thuật
Kể chuyện Nhà ảo thuật
Chính tả Nghe – viết: Nghe nhạc
Tập đọc Em vẽ Bác Hồ
Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
Tập viết Ôn chữ hoa: Q
Tập đọc Chương trình xiếc đặc sắc
Chính tả Nghe – viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Tập làm văn Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
24. Nghệ thuật Tập đọc Đối đáp với vua
Kể chuyện Đối đáp với vua
Chính tả Nghe – viết: Đối đáp với vua
Tập đọc Mặt trời mọc ở đằng tây
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
Tập viết Ôn chữ hoa: R
Tập đọc Tiếng đàn
Chính tả Nghe – viết: Tiếng đàn
Tập làm văn Nghe – kể: Người bán quạt may mắn
25. Lễ hội Tập đọc Hội vật
Kể chuyện Hội vật
Chính tả Nghe – viết: Hội vật
Tập đọc Hội đua voi ở Tây Nguyên
Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tập viết Ôn chữ hoa: S
Tập đọc Ngày hội rừng xanh
Chính tả Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn Kể về lễ hội
26. Lễ hội Tập đọc Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Chính tả Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Tập đọc Đi hội chùa Hương
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
Tập viết Ôn chữ hoa: T
Tập đọc Rước đèn ông sao
Chính tả Nghe – viết: Rước đèn ông sao
Tập làm văn Kể về một ngày hội
27. Ôn tập giữa học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
28. Thể thao Tập đọc Cuộc chạy đua trong rừng
Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng
Chính tả Nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng
Tập đọc Cùng vui chơi
Luyện từ và câu Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập viết Ôn chữ hoa: T (tiếp theo)
Tập đọc Bản tin
Chính tả Nghe – viết: Cùng vui chơi
Tập làm văn Kể lại một trận thi đấu thể thao
29. Thể thao Tập đọc Buổi học thể dục
Kể chuyện Buổi học thể dục
Chính tả Nghe – viết: Buổi học thể dục
Tập đọc Bé thành phi công
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
Tập viết Ôn chữ hoa: T (tiếp theo)
Tập đọc Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Chính tả Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Tập làm văn Viết về một trận thi đấu thể thao
30. Ngôi nhà chung Tập đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Kể chuyện Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Chính tả Nghe – viết: Liên hợp quốc
Tập đọc Một mái nhà chung
Luyện từ và câu Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Tập viết Ôn chữ hoa: U
Tập đọc Ngọn lửa Ô-lim-pích
Chính tả Nghe – viết: Một mái nhà chung
Tập làm văn Viết thư
31. Ngôi nhà chung Tập đọc Bác sĩ Y-éc-xanh
Kể chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh
Chính tả Nghe – viết: Bác sĩ Y-éc-xanh
Tập đọc Bài hát trồng cây
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Tập viết Ôn chữ hoa: V
Tập đọc Con cò
Chính tả Nhớ – viết: Bài hát trồng cây
Tập làm văn Thảo luận về bảo vệ môi trường
32. Ngôi nhà chung Tập đọc Người đi săn và con vượn
Kể chuyện Người đi săn và con vượn
Chính tả Nghe – viết: Ngôi nhà chung
Tập đọc Mè hoa lượn sóng
Luyện từ và câu Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Tập viết Ôn chữ hoa: X
Tập đọc Cuốn sổ tay
Chính tả Nghe – viết: Hạt mưa
Tập làm văn Nói, viết về bảo vệ môi trường
33. Bầu trời và mặt đất Tập đọc Cóc kiện Trời
Kể chuyện Cóc kiện Trời
Chính tả Nghe – viết: Cóc kiện Trời
Tập đọc Mặt trời xanh của tôi
Luyện từ và câu Nhân hóa
Tập viết Ôn chữ hoa: Y
Tập đọc Quà của đồng nội
Chính tả Nghe – viết: Quà của đồng nội
Tập làm văn Ghi chép sổ tay
34. Bầu trời và mặt đất Tập đọc Sự tích chú Cuội cung trăng
Kể chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng
Chính tả Nghe – viết: Thì thầm
Tập đọc Mưa
Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Tập viết Ôn chữ hoa: A, M, N, V (kiểu 2)
Tập đọc Trên con tàu vũ trụ
Chính tả Nghe – viết: Dòng suối thức
Tập làm văn Nghe – kể: Vươn tới các vì sao
35. Ôn tập cuối học kì II Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập tiếng Việt lớp 3!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com