Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 12 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 12 để giúp các em học tốt môn sinh, luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk sinh học lớp 12
Giải bài tập sgk sinh học lớp 12

Phần I. Di Truyền Học

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

 • Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • Phiên mã và dịch mã
 • Điều hòa hoạt động gen
 • Đột biến gen – Giải bài tập sgk sinh học lớp 12
 • Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 • Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Liên kết gen và hoán vị gen
 • Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
 • Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
 • Bài tập chương I và chương II

Chương III. Di truyền học quần thể

 • Cấu trúc di truyền của quần thể

Chương IV. Ứng Dụng Di Truyền Học

 • Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 • Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Chương V. Di Truyền Học Người

 • Di truyền y học
 • Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 • Ôn tập phần di truyền học

Phần II. Tiến Hóa

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

 • Các bằng chứng tiến hóa
 • Học thuyết LAMAC và học thuyết ĐACUYN
 • Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
 • Quá trình hình thành quần thể thích nghi
 • Loài – Giải bài tập sgk sinh học lớp 12
 • Quá trình hình thành loài
 • Tiến hóa lớn

Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

 • Nguồn gốc sự sống
 • Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Sự phát sinh loài người

Phần III. Sinh thái học

Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

 • Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương II. Quần xã sinh vật

 • Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Diễn thế sinh thái

Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

 • Hệ sinh thái – Giải bài tập sgk sinh học lớp 12
 • Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 • Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com