Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 12 bao gồm đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ, và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 12, để giúp các em học tốt môn địa lí, luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk địa lí lớp 12
Giải bài tập sgk địa lí lớp 12

Địa lí Việt Nam

 • Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
 • Giải bài tập sgk địa lí lớp 12

Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ

 • Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
 • Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
 • Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên

 • Đất nước nhiều đồi núi
 • Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
 • Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
 • Thiên nhiên phân hóa đa dạng
 • Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 • Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí dân cư

 • Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
 • Lao động và việc làm
 • Đô thị hóa
 • Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lí kinh tế

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 • Giải bài tập sgk địa lí lớp 12

Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

 • Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
 • Vấn đề phát triển nông nghiệp
 • Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
 • Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 • Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

 • Cơ cấu ngành công nghiệp
 • Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
 • Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

 • Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
 • Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

 • Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
 • Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
 • Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ
 • Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
 • Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí địa phương

 • Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
 • Giải bài tập sgk địa lí lớp 12

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com