Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, miêu tả, phân tích, cảm nhận, thuyết minh, nghị luận,… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất Ngữ văn 12. Giúp các em hoc sinh học tốt môn Ngữ văn và ôn thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Ngữ văn 12 Tập Một

Tuần

Soạn bài

1

 • Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

2

 • Tuyên ngôn độc lập
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

3

 • Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

4

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích)
 • Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích)
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

5

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Trả bài làm văn số 1
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

6

 • Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

7

 • Tây Tiến
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

8

 • Việt Bắc (trích)
 • Luật thơ
 • Trả bài làm văn số 2

9

 • Việt Bắc (trích – tiếp theo)
 • Phát biểu theo chủ đề

10

 • Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
 • Đọc thêm: Đất nước
 • Luật thơ (tiếp theo)

11

 • Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

12

 • Đọc thêm: Dọn về làng
 • Đọc thêm: Tiếng hát con tàu
 • Đọc thêm: Đò Lèn
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp

13

 • Sóng
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

14

 • Đàn ghi ta của Lor-ca
 • Đọc thêm: Bác ơi
 • Đọc thêm: Tự do (trích)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

15

 • Quá trình văn học và phong cách văn học
 • Trả bài làm văn số 3

16

 • Người lái đò sông Đà (trích)
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

17

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)
 • Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

18

 • Ôn tập phần Văn học
 • Kiểm tra tổng hợp cuối hoc kì I

II. Ngữ văn 12 Tập Hai

Tuần

Soạn bài

19

 • Vợ chồng A Phủ (trích)
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

20

 • Nhân vật giao tiếp

21

 • Vợ nhặt
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

22

 • Rừng Xà Nu
 • Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

23

 • Những đứa con trong gia đình
 • Trả bài làm văn số 5
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

24

 • Chiếc thuyền ngoài xa
 • Thực hành về hàm ý

25

 • Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích)
 • Đọc thêm: Một người Hà Nội
 • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

26

 • Thuốc
 • Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

27

 • Số phận con người (trích)
 • Trả bài làm văn số 6

28

 • Ông già và biển cả (trích)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận

29

 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)
 • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

30

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
 • Phát biểu tự do

31

 • Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • Văn bản tổng kết

32

 • Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 • Ôn tập phần Làm văn

33

 • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
 • Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

34

 • Ôn tập phần Văn học

35

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Bảng tra cứu từ Hán Việt

Xem thêm:

Chúc các em học tốt Ngữ văn 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com