Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 8 bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 8, để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Sách giáo khoa Tiếng Anh 8

1. Sách giáo khoa Tiếng anh lớp 8

2. Giải bài tập sgk Tiếng anh lớp 8

Unit

Content

1

My Friends – Bạn của tôi

2

Making arrangements – Sắp xếp

3

At home – Ở nhà

4

Our past – Quá khứ của chúng ta

5

Study habits – Thói quen học tập

6

The young pioneers club – Câu lạc bộ thiếu niên tiền phong

7

My neighborhood – Hàng xóm của tôi

8

Country life and city life – Đời sống ở nông thôn và thành thị

9

A first – Aid course – Khoá học cấp cứu

10

Recycling – Tái chế

11

Travelling around Viet Nam – Du lịch vòng quanh Việt Nam

12

A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài

13

Festivals – Lễ hội

14

Wonders of the world – Kì quan thế giới

15

Computers – Máy vi tính

16

Inventions – Các phát minh

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com