Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 5 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 5. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk toán lớp 5
Giải bài tập sgk toán lớp 5

Chương I. Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số.
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.
 • Ôn tập: So sánh hai phân số.
 • Phân số thập phân
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số – Giải bài tập sgk toán lớp 5
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Héc-ta – Giải bài tập sgk toán lớp 5

Chương II. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Luyện tập trang 38 SGK Toán lớp 5
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Luyện tập chung trang 43 SGK Toán lớp 5
 • Viết các số đo dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập trang 45 SGK Toán lớp 5
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Cộng hai số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Trừ hai số thập phân
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,..
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Chia một số thập phân cho 10,100,1000..
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Tỉ số phần trăm – Toán lớp 6
 • Giải toán về phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi – Giải bài tập sgk toán lớp 5
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

Chương III. Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập trang 88 SGK Toán lớp 5
 • Luyện tập chung trang 89 SGK Toán lớp 5
 • Hình thang – Toán lớp 5
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập trang 94 SGK Toán lớp 5
 • Luyện tập chung trang 95 SGK Toán lớp 5
 • Hình tròn, đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Luyện tập trang 99 SGK Toán lớp 5
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập trang 100 SGK Toán lớp 5
 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Luyện tập về tính diện tích
 • Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Thể tích của một hình
 • Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối
 • Mét khối – Giải bài tập sgk toán lớp 5
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Chương IV. Số đo thời gian. Chuyển động đều

 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Vận tốc – Toán lớp 5
 • Quãng đường
 • Thời gian

Chương V. Ôn tập

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Phép cộng
 • Phép trừ – Toán lớp 5
 • Luyện tập phép cộng và phép trừ
 • Phép nhân
 • Phép chia
 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
 • Một số dạng bài toán đã học
 • Ôn tập về vẽ biểu đồ
 • Luyện tập chung

Xem thêm:

Chúc các em học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com