Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 112 113 114 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 3. Phân tích dữ liệu sgk Toán 8 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 112 113 114 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


BÀI 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Hoạt động khởi động trang 109 Toán 8 tập 1 CTST

Bà Sáu đã ghi lại số trái sầu riêng bán được theo từng tháng trong năm trước như bảng sau:

Từ bảng trên, bà Sáu nhận định rằng: Hằng năm, số trái sầu riêng bán được vào tháng 5 và tháng 6 nhiều hơn các tháng còn lại. Nhờ vậy, tháng 5 năm nay bà Sáu nhập sầu riêng nhiều hơn và bán được nhiều hơn các năm qua. Hãy thảo luận nhóm để tìm hiểu các lợi ích của việc phân tích dữ liệu thống kê.

Trả lời:

Học sinh thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giáo viên để tìm hiểu các lợi ích của việc phân tích dữ liệu thống kê.

Chẳng hạn:

– Tăng hiệu quả công việc (chỉ ra những công việc có thể lược bỏ hoặc tối ưu những công việc quan trọng, …);

– Hỗ trợ ra quyết định chiến lược đúng đắn hơn; điều hướng doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn;

– Dự đoán thay đổi những hành vi của khách hàng trong kinh doanh;…


1. PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ QUA PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Hoạt động khám phá 1 trang 109 Toán 8 tập 1 CTST

Phân tích bảng thống kê sau để tìm số học sinh nữ và tổng số học sinh của lớp 8A.

Trả lời:

Do mỗi học sinh chọn 1 môn nên:

– Số học sinh nữ của lớp 8A là:

\(4 + 2 + 7 + 4 = 17\) (học sinh)

– Số học sinh nam của lớp 8A là:

\(17 + 3 + 1 + 4 = 25\) (học sinh)

– Tổng số học sinh của lớp 8A là:

\(17 + 25 = 42\) (học sinh).


Thực hành 1 trang 109 Toán 8 tập 1 CTST

Hãy phân tích bảng thống kê ở Hoạt động khám phá 1 và cho biết môn thể thao nào có tỉ lệ số học sinh nữ chọn so với số học sinh nam chọn cao nhất.

Trả lời:

Môn thể thao Nam Nữ Tỉ lệ số học sinh nữ chọn so với số học sinh nam
Bóng đá $17$ $4$ \(\frac{4}{17}.100\% \approx 23,5\%\)
Bóng chuyền $3$ $2$ \(\frac{2}{3}.100\% \approx 66,7\%\)
Bóng bàn $1$ $7$ \(\frac{7}{1}.100\% \approx 700\%\)
Cầu lông $4$ $4$ \(\frac{4}{4}.100\% = 100\%\)

Vậy bóng bàn là môn thể thao có tỉ lệ số học sinh nữ chọn so với số học sinh nam chọn cao nhất.


Vận dụng 1 trang 110 Toán 8 tập 1 CTST

Phân tích biểu đồ thống kê bên dưới và cho biết:

‒ Môn thể thao được yêu thích nhất của học sinh khối 8.

‒ Tỉ lệ học sinh yêu thích môn bóng đá so với các môn thể thao còn lại của học sinh khối 8.

Trả lời:

‒ Do \(17\% < 19\% < 47\% \) nên bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất của học sinh khối 8.

‒ Phân tích biểu đồ hình quạt tròn ta có:

Tỉ lệ học sinh yêu thích môn bóng đá so với các môn thể thao còn lại của học sinh khối 8.
So với bóng chuyền So với bóng bàn So với cầu lông
\(\frac{47\% }{17\%} .100\% \approx 276,5\%\) \(\frac{47\% }{17\%}.100\% \approx 276,5\%\) \(\frac{47\% }{19\% }.100\% \approx 247,4\%\)

2. GIẢI THÍCH CÁC VẤN ĐỀ QUA PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Hoạt động khám phá 2 trang 110 Toán 8 tập 1 CTST

Thầy giáo dạy Khoa học tự nhiên lớp 8C thực hiện giáo dục STEM từ tháng 10 và biểu diễn điểm kiểm tra của năm học sinh cần giúp đỡ của lớp trong tháng 9 và tháng 10 dưới dạng biểu đồ như bên. Em hãy đọc biểu đồ đó và so sánh kết quả học tập của các bạn trước và sau khi thầy giáo thực hiện giáo dục STEM. Theo em, thầy giáo có nên tiếp tục thực hiện giáo dục STEM không?

Trả lời:

Phân tích biểu đồ và so sánh ta thấy điểm kiểm tra của các bạn sau khi thầy giáo thực hiện giáo dụ STEM vào tháng 10 đều cao hơn tháng 9. Do đó, thầy giáo nên tiếp tục thực hiện giáo dục STEM.


Thực hành 2 trang 111 Toán 8 tập 1 CTST

Số lượng giỏ trái cây bán được trong mùa hè vừa qua của sáu cửa hàng được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Trả lời:

Ta có:

Cửa hàng Bốn Mùa Tươi Xanh Miệt Vườn Phù Sa Xanh Sạch Quả Ngọt
Số giỏ trái cây bán được 650 400 300 350 100 600

Quan sát ta thấy cửa hàng Xanh Sạch bán được dưới $200$ giỏ trái cây nên cửa hàng này phải đóng cửa hoặc chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác.


Vận dụng 2 trang 111 Toán 8 tập 1 CTST

Trong tình huống của Thực hành 2, có thêm thông tin cho biết những cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên dự định sẽ đầu tư xây một nhà kho bảo quản. Em hãy cho biết đó có thể là những cửa hàng nào.

Trả lời:

Ta có:

Cửa hàng Bốn Mùa Tươi Xanh Miệt Vườn Phù Sa Xanh Sạch Quả Ngọt
Số giỏ trái cây bán được 650 400 300 350 100 600

Quan sát ta thấy có hai cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên, đó là cửa hàng Bốn Mùa và cửa hàng Quả Ngọt nên hai cửa hàng này sẽ được đầu tư xây một nhà kho bảo quản.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 112 113 114 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 112 Toán 8 tập 1 CTST

Hãy phân tích bảng thống kê sau để tìm:

a) Số học sinh bình quân trên một giáo viên;

b) Số học sinh bình quân trong một lớp.

Bài giải:

a) Đổi: $17,5$ triệu học sinh = $17500$ nghìn học sinh

Số học sinh bình quân trên một giáo viên là:

\(\frac{{17500}}{{818,0}} \approx 21,4\) (học sinh)

b) Số học sinh bình quân trong một lớp là:

\(\frac{{17500}}{{511,6}} \approx 34,2\) (học sinh).


Giải bài 2 trang 112 Toán 8 tập 1 CTST

Quan sát biểu đồ tỉ lệ phần trăm số xe đạp một cửa hàng đã bán được theo màu sơn trong tháng sau đây:

Theo em, chủ cửa hàng nên đặt hàng thêm cho xe đạp màu gì?

Bài giải:

Tỉ lệ phần trăm số xe đạp sơn màu xanh dương bán được nhiều nhất (chiếm tỉ lệ $60\%$ nhiều nhất), do đó chủ cửa hàng nên đặt hàng thêm cho xe đạp màu xanh dương.


Giải bài 3 trang 112 Toán 8 tập 1 CTST

Đọc biểu đồ biểu diễn số máy cày có trong năm xã sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới.

a) Xã nào có nhiều máy cày nhất? Xã nào có ít máy cày nhất?

b) Trong tình huống những xã có trên 20 máy cày cần đầu tư một trạm bảo trì và sửa chữa riêng, theo em đó có thể là những xã nào?

Bài giải:

a) Xã $B$ có nhiều máy cày nhất ($45$ máy cày) và xã $E$ có ít máy cày nhất ($15$ máy cày).

b) Có $2$ xã có trên $20$ máy cày, đó là xã $B$ ($45$ máy cày) và xã $C$ ($25$ máy cày)

Do đó hai xã này cần đầu tư một trạm bảo trì và sửa chữa riêng.


Giải bài 4 trang 113 Toán 8 tập 1 CTST

Một số công ty sản xuất đồng hồ đeo tay quảng cáo rằng đồng hồ của họ chống thấm nước. Sau khi cơ quan kiểm định chất lượng kiểm tra, kết quả được công bố như biểu đồ sau:

Từ biểu đồ cột kép trên, hãy tính tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của mỗi loại đồng hồ và dự đoán loại đồng hồ nào chống thấm nước tốt nhất.

Bài giải:

Loại đồng hồ A B C D E
Tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của mỗi loại đồng hồ \(\frac{{40}}{{200}} = 0,2\) \(\frac{{40}}{{150}} = 0,2(6)\) \(\frac{{25}}{{200}} = 0,125\) \(\frac{{40}}{{100}} = 0,4\) \(\frac{{40}}{{300}} = 0,1(3)\)

Vì tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của loại đồng hồ $C$ nhỏ nhất nên đây là loại đồng hồ chống thấm nước tốt nhất.


Giải bài 5 trang 113 Toán 8 tập 1 CTST

Kết quả thống kê phương tiện đi đến trường của học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du như sau:

Bãi để xe cho học sinh hiện có sức chứa khoảng $100$ xe. Theo em, nhà trường có cần bố trí thêm chỗ để xe cho học sinh hay không?

Bài giải:

Phân tích biểu đồ tranh ta chuyển dữ liệu thành bảng như sau:

Phương tiện di chuyển Xe ô tô Xe đạp điện Xe buýt Xe đạp Đi bộ
Số học sinh 20 100 50 80 50

Số học sinh đi xe đạp điện và xe đạp là:

\(100 + 80 = 180\) (học sinh)

Do đó bãi để xe cho học sinh cần có 180 chỗ để xe.

Vậy nhà trường cần bố trí thêm số chỗ để xe là:

\(180 – 100 = 80\) (chỗ).


Giải bài 6 trang 114 Toán 8 tập 1 CTST

Hãy phân tích dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ sau để tìm ngày có nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất và ngày có nhiệt độ chênh lệch ít nhất giữa hai thành phố.

Bài giải:

Phân tích biểu đồ đoạn thẳng trên ta có bảng sau:

Ngày Nhiệt độ chênh lệch (\(^\circ C\))
18/02/2021 $10$
19/02/2021 $8$
20/02/2021 $6$
21/02/2021 $5$
22/02/2022 $5$
23/02/2022 $6$
24/02/2022 $7$

Ngày 18/02/2021 có nhiệt độ chênh lệch nhiều nhất giữa hai thành phố.

Hai ngày 21/02/2021 và 22/02/2021 có nhiệt độ chênh lệch ít nhất giữa hai thành phố.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 106 107 108 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 4 trang 115 116 117 118 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 112 113 114 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com