Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 109 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Trả lời:

Bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1.

Năm 1979 1989 1999 2009 2019
Dân số 53 67 79 87 93

1. Ôn tập biểu đồ cột

Hoạt động khám phá 1 trang 110 Toán 6 tập 1 CTST

Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không? Tại sao?

Trả lời:

Theo em không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1. Vì các lý do sau:

– Số liệu có đơn vị quá lớn.

– Các số liệu có đuôi là các số lẻ không đều nhau, nên dùng biểu tượng để biểu diễn sẽ nhiều, tốn thời gian và khó thực hiện.


2. Đọc biều đồ cột

Hoạt động khám phá 2 trang 111 Toán 6 tập 1 CTST

Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì?

Trả lời:

Chiều cao của biểu đồ cột thể hiện: số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học sinh tổ 3.


Vận dụng 1 trang 111 Toán 6 tập 1 CTST

Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung.

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại học lực nào là đông nhất?

b) Trường THCS Quang Trung có bao nhiêu học sinh khối 6 có học lực trên trung bình.

Trả lời:

a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại học lực khá là đông nhất vì chiều cao của cột biểu diễn loại học sinh này là cao nhất.

b) Quan sát biểu đồ, ta thấy:

Số lượng học sinh giỏi là 38 bạn.

Số lượng học sinh khá là 140 bạn.

Do đó, trường THCS Quang Trung có số học sinh khối 6 có học lực trên trung bình là:

38 + 140 = 178 (bạn).


3. Vẽ biểu đồ cột

Hoạt động khám phá 3 trang 112 Toán 6 tập 1 CTST

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở Hình 4 được thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại giỏi thì biểu đồ thay đổi thì: Trục dọc của cột học sinh giỏi tăng lên 12 đơn vị.

Cột học sinh giỏi có chiều cao là 50. Ta có biểu đồ cột Hình 4 thay đổi như sau:


Thực hành 1 trang 113 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan được cho trong bảng sau:

Trả lời:

Dựa vào bảng số liệu trên, ta có biểu đồ sau:


Vận dụng 2 trang 113 Toán 6 tập 1 CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ đó.

Trả lời:

Có nhiều tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột, chẳng hạn:

Tình huống thực tế: Chiều cao (đơn vị cm) của các bạn trong tổ 2.

Dữ liệu thống kê được:

Các bạn trong tổ Dũng Thắm Trọng Huế Linh Khôi Cương
Chiều cao 148 127 155 112 115 120 124

Biểu đồ cột tương ứng:


4. Giới thiệu biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 4 trang 113 Toán 6 tập 1 CTST

Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ nào và hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Trả lời:

– Biểu đồ hình 6 được ghép bởi biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1 và biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.

– Lợi ích của việc ghép biểu đồ: Để ta so sánh số cây trồng được của lớp 6A1 và số cây trồng được của lớp 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.


5. Đọc biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 5 trang 114 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7.

Trả lời:

Trong biểu đồ ở Hình 7, số cá tổ 3 nuôi là 12 con (cột cá màu xanh); số cá tổ 4 nuôi là 15 con (cột cá màu cam).


Thực hành 2 trang 114 Toán 6 tập 1 CTST

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong các lớp trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi?

c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất.

Trả lời:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của các lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối năm học.

b) Trong các lớp trên:

– Lớp có sĩ số tăng là: 6A2.

– Lớp có sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

– Lớp có sĩ số không đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của các lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

– Lớp 6A1: Giảm 5 học sinh.

– Lớp 6A2: Tăng 3 học sinh.

– Lớp 6A3: Giảm 4 học sinh.

– Lớp 6A4: Số lượng học sinh không đổi.

Vậy lớp có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất là 6A1.


6. Vẽ biểu đồ cột kép

Hoạt động khám phá 6 trang 114 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

Trả lời:

Sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh, ta vẽ cột mà cam có chiều cao 40 như sau:


Vận dụng 3 trang 115 Toán 6 tập 1 CTST

Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột kép đó.

Trả lời:

Trên thực tế có nhiều tình huống sử dụng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê. Chẳng hạn:

Số lượng học sinh giỏi học kì 1 và học kì 2 của các tổ của lớp 6A1.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 116 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài giải:

– Đọc thông tin: Các loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi. Trong đó: chuối có 16 bạn ưa thích, mận có 6 bạn ưa thích, cam có 10 bạn ưa thích, ổi có 8 bạn ưa thích.

– Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thích Chuối Mận Cam Ổi
Số học sinh 16 6 10 8

Giải bài 2 trang 116 Toán 6 tập 1 CTST

Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp như sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Bài giải:

a) Biểu đồ cột biểu diễn số liệu:

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn.

Số học viên năm 2020 là 60 bạn.

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.


Giải bài 3 trang 116 Toán 6 tập 1 CTST

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Bài giải:

– Đọc điểm kiểm tra của Lan và Hùng:

Môn Lan Hùng
Ngữ văn 8 6
Toán 6 9
Ngoại ngữ 1 10 10
Giáo dục công dân 8 6
Lịch sử và địa lý 9 8
Khoa học tự nhiên 5 10

– Nhận xét:

+ Lan học tốt hơn Hùng các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

+ Hùng học tốt hơn Lan các môn Toán và Khoa học tự nhiên.

+ Môn Ngoại ngữ 1 hai bạn giỏi như nhau.


Giải bài 4 trang 117 Toán 6 tập 1 CTST

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của 4 lớp khối 6 được cho trong bảng sau.

Bài giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:


Giải bài 5 trang 117 Toán 6 tập 1 CTST

Số lượng trường Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Bài giải:

a) Đúng. Vì vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 120 trường THCS.

b) Sai. Vì vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình có hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi có ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Sai. Vì vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam có nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị có nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa đến hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị.

d) Đúng. Vì quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.


Giải bài 6 trang 117 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Bài giải:

Có nhiều tình huống có thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì 1 và học kì 2 của từng tổ trong lớp 6A.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 116 117 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com