Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 5. Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


BÀI 5. LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Bài toán mở đầu trang 26 Toán 7 tập 1 KNTT

Hình vuông: Tớ thực hiện phép chia để viết $\frac{4}{5}$ dưới dạng số thập phân được kết quả bằng 0,8.

Hình tròn: Mình cũng đặt tính chia $\frac{5}{18}$ mà sao mãi không ra kết quả nhỉ?

Trả lời:

Thực hiện đặt phép chia ta được kết quả như sau:

Suy ra $\frac{4}{5} = 4:5 = 0,8$

Suy ra $\frac{5}{18} = 5:18 = 0,2777$

Nhận xét: Kết quả nhận được của phép chia 4 cho 5 là một phép chia hết với kết quả bằng 0,8 là số thập phân hữu hạn, còn khi chia 5 cho 18 là một phép chia không bao giờ chấm dứt và nếu cứ thực hiện tiếp tục chia thì trong thương 0,2777… chữ số 7 được lặp lại mãi mãi đây được gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.


Câu hỏi trang 27 Toán 7 tập 1 KNTT

Kết quả của phép chia 1 cho 9 là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn?

Trả lời:

Ta có: $1: 9 = 0,1111…. = 0,(1)$ nên kết quả của phép chia 1 cho 9 là số thập phân vô hạn tuần hoàn.


Luyện tập 1 trang 27 Toán 7 tập 1 KNTT

Viết các phân số \(\frac{1}{4}; – \frac{2}{{11}}\) dưới dạng số thập phân rồi cho biết số nhận được là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

Chỉ ra chu kì rồi viết gọn nếu đó là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Trả lời:

Ta có:

• \(\frac{1}{4} = 0,25\). Đây là số thập phân hữu hạn.

• \(- \frac{2}{{11}} = – 0,1818….\). Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Chu kì của nó là 18. Ta viết $0,1818….=-0,(18)$.


Luyện tập 2 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Làm tròn số 3,14159 với độ chính xác 0,005.

Trả lời:

Để làm tròn $3,14159$ với độ chính xác $0,005$, ta làm tròn đến hàng phần trăm.

Vì chữ số ngay sau phần làm tròn là $1 < 5$ nên số $3,14159$ làm tròn đến hàng phần trăm là: $3,14$


Vận dụng trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Ước lượng kết quả phép tính $31,(81).4,9$ bằng cách làm tròn hai thừa số đến hàng đơn vị.

Trả lời:

Ta có:

Làm tròn số $31,(81)$ đến hàng đơn vị được $32$; làm tròn số $4,9$ đến hàng đơn vị được $5$.

Như vậy, kết quả phép tính $31,(81).4,9$ ước lượng được là: $32.5 = 160$.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 2.1 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

\(0,1; – 1,(23);11,2(3); – 6,725\)

Bài giải:

Các số là số thập phân hữu hạn là: $0,1; -6,725$.

Các số là số thập phân vô hạn tuần hoàn là: $-1,(23); 11,2(3)$.


Giải bài 2.2 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn $0,010101…$.

Bài giải:

Ta thấy 01 được lặp lại mãi nên chu kì của số thập phân này là 01.

Viết gọn ta được: $0,010101… = 0,(01)$.


Giải bài 2.3 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Tìm chữ số thập phân thứ năm của số $3,2(31)$ và làm tròn số $3,2(31)$ đến chữ số thập phân thứ năm

Bài giải:

Ta có: $3,2(31) = 3,2313131….$

Vậy chữ số thập phân thứ năm của số $3,2(31)$ là chữ số $1$.

Vì chữ số ngay sau chữ số thập phân thứ năm của số đã cho là chữ số $3 < 5$ nên làm tròn số $3,2(31)$ đến chữ số thập phân thứ năm, ta được số $3,23131$.


Giải bài 2.4 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Số $0,1010010001000010…$ (viết liên tiếp các số $10, 100, 1 000, 10 000$, sau dấu phẩy) có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không?

Bài giải:

Số $0,1010010001000010…$ không là số thập phân vô hạn tuần hoàn vì không có chữ số được lặp đi lặp lại vô hạn lần.


Giải bài 2.5 trang 28 Toán 7 tập 1 KNTT

Làm tròn số 3,14159…

a) đến chữ số thập phân thứ ba;

b) với độ chính xác 0,005.

Bài giải:

a) Làm tròn số $3,14159…$ đến chữ số thập phân thứ ba được kết quả là $3,142$ (do chữ số ngay sau chữ số ở hàng làm tròn là $5 ≥ 5$).

b) Làm tròn số $3,14159…$ với độ chính xác 0,005, tức là làm tròn số $3,14159…$ đến hàng phần trăm, ta được kết quả là $3,14$ (do chữ số ngay số chữ số ở hàng làm tròn là $1 < 5$).


Bài trước:

👉 Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 6 7 8 9 10 11 12 trang 32 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 28 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com