Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §1. Thu thập và phân loại dữ liệu sgk Toán 8 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


§1. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Câu hỏi khởi động trang 3 Toán 8 tập 2 CD

Ở lớp 6 và lớp 7, chúng ta đã làm quen với tiến trình thống kê, trong đó có thu thập và phân loại dữ liệu.

Làm thế nào để thu thập và phân loại dữ liệu?

Trả lời:

– Các cách thu thập dữ liệu: Quan sát, lập phiếu điều tra (phiếu hỏi), làm thí nghiệm, phỏng vấn, thu thập từ những nguồn có sẵn (sách, báo, mạng internet,…)

– Phân loại dữ liệu là ta đi sắp xếp các dữ liệu thu được theo những tiêu chí nhất định.


I. THU THẬP DỮ LIỆU

Hoạt động 1 trang 3 Toán 8 tập 2 CD

Các bạn học sinh lớp 8A muốn thu thập thông tin về số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Theo em, các bạn lớp 8A có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào?

Trả lời:

Để thu thập thông tin về số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, cách tốt nhất ta vào trang web của Liên đoàn thể thao Việt Nam hoặc thu thập qua các bài báo chính thống của Việt Nam… Đây là phương pháp thu thập dữ liệu gián tiếp.

Hoặc:

SEA Games 30 là một sự kiện lớn nên các thông tin về sự kiện này sẽ được cập nhật trên các trang web hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bạn học sinh lớp 8A có thể thu thập thông tin về số lượng huy chương đạt được của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 từ trang web https://baogiaothong.vn, kết quả thu được như sau:

– Các loại huy chương là: huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng;

– Số lượng huy chương mỗi loại đó lần lượt là: $98, 85, 105$

– Tổng số huy chương: $288$


Luyện tập vận dụng 1 trang 4 Toán 8 tập 2 CD

Một cửa hàng bán kem muốn tìm hiểu về các loại kem yêu thích của $40$ khách hàng trong sáng Chủ nhật. Theo em, của hàng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào?

Trả lời:

Vì cửa hàng cần thu thập thông tin của $40$ khách hàng trong buổi sáng nên có thể sử dụng phiếu hỏi hoặc tiến hành phỏng vấn.

Mẫu phiếu hỏi:

Vị kem Ưa thích
Vani
Trà xanh
Socola

II. PHÂN LOẠI VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hoạt động 2 trang 4 Toán 8 tập 2 CD

Bạn Ngân thu thập thông tin từ Niên giám Thống kê 2020 (NXB Thống kê, 2021) về số lượng các tỉnh/thành phố thuộc các vùng kinh tế – xã hội của nước ta năm 2020 như sau:

– Sáu vùng kinh tế – xã hội là: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long;

– Số lượng các tỉnh/thành phố thuộc các vùng kinh tế – xã hội đó lần lượt là: $11, 14, 14, 5, 6, 13$.

Hãy phân loại các dữ liệu đó dựa trên tiêu chí: dữ liệu là số liệu, dữ liệu không phải là số liệu.

Trả lời:

– Dữ liệu là số liệu là: Số lượng các tỉnh/thành phố thuộc các vùng kinh tế – xã hội đó lần lượt là: $11, 14, 14, 5, 6, 13$.

– Dữ liệu không phải là số liệu là: Sáu vùng kinh tế – xã hội là: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long


Luyện tập vận dụng 2 trang 5 Toán 8 tập 2 CD

Để tìm hiểu về các động vật có xương sống trên Trái Đất, bạn Loan đã sưu tầm tư liệu về những động vật sau: cá rô đồng, cá chép, cá thu, ếch, nhái, cóc, rắn hổ mang, thằn lằn, cá sấu, gà Đông Tảo, chim bồ câu, chim ưng, trâu, mèo, sư tử. Em hãy giúp bạn Loan phân nhóm các động vật đó theo những tiêu chí sau: Cá, Lưỡng cư; Bò sát; Chim; Động vật có vú.

Trả lời:

Ta phân nhóm 15 loài động vào các nhóm như sau:

– Nhóm 1 – Cá: cá rô đồng, cá chép, cá thu

– Nhóm 2 – Lưỡng cư: ếch, nhái, cóc

– Nhóm 3 – Bò sát: rắn hổ mang, thằn lằn, cá sấu

– Nhóm 4 – Chim: gà Đông Tảo, chim bồ câu, chim ưng

– Nhóm 5 – Động vật có vú: trâu, mèo, sư tử


III. TÍNH HỢP LÍ CỦA DỮ LIỆU

Hoạt động 3 trang 5 Toán 8 tập 2 CD

Tìm điểm không hợp lí trong những dữ liệu cho dưới đây.

a) Danh sách email của các bạn trong đội văn nghệ lớp 8C như sau (Bảng 2):

STT Tên Email
1 Nguyễn Văn Dương vanduong08@gmail.com
2 Chu Thị Thu Hằng thuhang_chu.vn
3 Phạm Thị Mai Hương maihuongpt@yahoo.com
4 Ngô Đức Tiến Ductienngo2008@gmail.com

b) Kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng lần lượt là: $8; –6; 7; 5; 9$.

Trả lời:

a) Dữ liệu thuhang_chu.vn là không hợp lí vì dữ liệu đó không đúng với định dạng của email.

b) Dữ liệu $–6$ không hợp lí vì kết quả của một bài kiểm tra không thể là số âm.


Hoạt động 4 trang 6 Toán 8 tập 2 CD

Bạn Châu vẽ biểu đồ hình quạt tròn như ở Hình 1 để biểu diễn tỉ lệ các loại sách trong thư viện: Khoa học (KH); Kĩ thuật và Công nghệ (KT – CN); Văn học và Nghệ thuật (VH – NT); Sách khác. Hỏi những số liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 1 đã chính xác chưa? Vì sao?

Trả lời:

Ta thấy:

Tổng số $%$ của các loại sách là:

$20\% + 25\% + 30\% + 20\% = 95\%$

Trong khi tổng các thành phần của biểu đồ quạt tròn là $100\%$.

Vậy những số liệu mà bạn Châu nêu ra trong biểu đồ là chưa chính xác.


Luyện tập vận dụng 3 trang 7 Toán 8 tập 2 CD

Một của hàng có $16$ nhân viên (mỗi nhân viên chỉ làm một ca). Quản lý cửa hàng thống kê như sau:

Ca 1: gồm $6$ nhân viên;

Ca 2: gồm $6$ nhân viên;

Ca 3: gồm $5$ nhân viên.

Hỏi những số liệu mà quản lí cửa hàng nêu ra đã chính xác chưa? Vì sao?

Trả lời:

Ta thấy:

Tổng số nhân viên theo thống kê của quản lí là: $6 + 6 + 5 = 17$ (nhân viên) trong khi thực tế cửa hàng chỉ có $16$ nhân viên.

Vậy những số liệu mà quản lí cửa hàng nêu ra là chưa chính xác.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 7 Toán 8 tập 2 CD

Sau khi tìm hiểu về các đại dương trên Trái Đất, bạn Thanh thu được những dữ liệu thống kê sau:

– Bốn đại dương chính là: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương;

– Diện tích (đơn vị triệu $km^2$) của bốn đại dương đó lần lượt là: $178,7; 76,2; 91,6; 14,8$.

(Nguồn Lịch sử và Địa lí 6 NXB Đại học sư phạm, 2022)

Hãy phân loại dữ liệu đó dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

Bài giải:

– Dữ liệu thứ nhất là tên gọi của $4$ đại dương nên đây là dữ liệu không phải là số hay dữ liệu định tính.

– Dữ liệu thứ hai là diện tích của $4$ đại dương nên đây là số liệu hay dữ liệu định lượng


Giải bài 2 trang 7 Toán 8 tập 2 CD

Để học tốt môn Ngữ văn lớp 8, bạn Dung đọc những văn bản văn học sau: Dế mèn phiêu lưu kí (Tô Hoài); Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Hai vạn dặm dưới đáy biển (J.Verne); Hoàng tử bé (Sant–Exupéry); Mời trầu (Hồ Xuân Hương); Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan); Nắng mới (Lưu Trọng Lư); Đường về quê mẹ (Đoàn Văn Cừ); Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng); Đổi tên cho xã (trích Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ); Ông Giuốc–đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang của Molière).

Hãy phân nhóm những văn bản văn học trên theo những tiêu chí sau (Bảng 4):

Truyện Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)
Thơ Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)
Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)
Kịch Tên tác phẩm, tác giả (liệt kê cụ thể)

Bài giải:

Truyện Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài); Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi); Hai vn dm dưới đáy biển (J.Verne); Hoàng tử bé (Sant–Exupéry).
Thơ Mời trầu (Hồ Xuân Hương); Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan); Nắng mới (Lưu Trọng Lư); Đường về quê mẹ (Đoàn Văn Cừ).
Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng); Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng).
Kịch Đổi tên cho xã (trích Bệnh Sĩ của Lưu Quang Vũ); Ông Giuốc–đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang của Molière).

Giải bài 3 trang 8 Toán 8 tập 2 CD

Để chuẩn bị đưa ra thị trường mẫu xe ô tô mới, một hãng sản xuất xe ô tô tiến hành thăm dò màu sơn mà người mua yêu thích. Hãng sản xuất xe đó đã hỏi ý kiến của $100$ người mua xe ở độ tuổi từ $20$ đến $30$ và nhận được kết quả là: $45$ người thích màu đen, $20$ người thích màu trắng, $35$ người thích màu đỏ. Từ đó, hãng sản xuất xe đưa ra quảng cáo sau: $45\%$ số người mua xe chọn xe màu đen, $20\%$ số người mua xe chọn xe màu trắng. Theo em, hãng sản xuất xe đưa ra kết luận như trong quảng cáo trên thì có hợp lí không? Vì sao?

Bài giải:

Ta thấy, hãng sản xuất xe chỉ hỏi ý kiến của $100$ người mua xe ở độ tuổi từ $20$ đến $30$, trong khi khách hàng mua xe có thể ở nhiều độ tuổi khác nhau. Do đó dữ liệu hãng sản xuất xe thu được không có tính đại diện.

Vậy hãng sản xuất xe đưa ra kết luận trong quảng cáo là $45\%$ số người mua xe chọn màu đen, $20\%$ số người mua chọn xe màu trắng là chưa hợp lí.


Giải bài 4 trang 8 Toán 8 tập 2 CD

Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng, mỗi kho hàng có $50$ tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở Hình 2 biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doạnh đầu tiên.

Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép ở Hình 2. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu của kho nào?

Bài giải:

Ta thấy:

Tổng số hàng đã xuất bán và số hàng còn tồn lại trong kho $4$ là:

$30 + 15 = 45$ (tấn)

Mà mỗi kho hàng có $50$ tấn hàng.

Vậy kế toán đã ghi nhầm số liệu của kho $4$.


Giải bài 5 trang 8 Toán 8 tập 2 CD

Bảng 5 thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối lớp $8$ của một trường trung học cơ sở dự thi hết Học kì I môn Toán.

Lớp Sĩ số Số học sinh dự thi
8A 40 40
8B 41 40
8C 40 41
8D 39 39

Số liệu nào trong Bảng 5 là không hợp lí? Vì sao?

Bài giải:

Ta thấy: Lớp $8C$ có $40$ học sinh nhưng bảng thống kê lại có $41$ học sinh dự thi. Vậy dữ liệu số học sinh dự thi của lớp $8C$ là dữ liệu không hợp lí.


Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 17 18 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 7 8 sgk Toán 8 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com