Giải bài 1 2 3 4 5 trang 96 97 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu sgk Toán 8 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 96 97 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


BÀI 1. THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Hoạt động khởi động trang 91 Toán 8 tập 1 CTST

Em đã biết những cách nào để thu thập dữ liệu?

Trả lời:

Ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn có sẵn (như sách, báo, qua mạng Internet, …); phỏng vấn; lập phiếu hỏi; quan sát; làm thí nghiệm; …


1. THU THẬP DỮ LIỆU

Hoạt động khám phá 1 trang 91 Toán 8 tập 1 CTST

Bạn Tú đã tìm hiểu về năm quốc gia có số huy chương vàng cao nhất ở SEA Games 31 từ bảng thống kê sau:

a) Em hãy giúp bạn Tú tìm thông tin để hoàn thiện biểu đồ sau vào vở:

b) Theo em, bạn Tú đã dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau để thu thập dữ liệu?

Trả lời:

a) Các số liệu điền trong bảng là:

– Việt Nam: $205$

– Indonesia: $69$

– Singapore: $47$

b) Theo em, bạn Tú đã dùng phương pháp: thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, Internet


Thực hành 1 trang 92 Toán 8 tập 1 CTST

Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau:

a) Sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong bốn năm gần đây nhất.

b) Ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trú.

Trả lời:

Phương pháp đề xuất thu thập dữ liệu cho các vấn đề trên như sau:

a) Sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong bốn năm gần nhất: thu thập từ nguồn có sẵn như Internet, sách, báo, …

b) Ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trú: lập phiếu hỏi, phỏng vấn, …


Vận dụng 1 trang 92 Toán 8 tập 1 CTST

Sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Trả lời:

Ta dùng phương pháp thu thập từ nguồn có sẵn qua mạng Internet để thu thập dữ liệu về dân số các tỉnh Tây Nguyên, chẳng hạn truy cập trang web https://www.gso.gov.vn/dan-so/ (Tổng cục Thống kê).

Bảng thống kê dân số (năm 2021) các tỉnh Tây Nguyên:

Tỉnh Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng

Dân số

(nghìn người)

568,78 1 569,72 1 909,00 664,42 1 321,84

Vận dụng 2 trang 92 Toán 8 tập 1 CTST

Em hãy đề xuất phương án thu thập dữ liệu và lí giải về việc lấy ý kiến học sinh lớp em về địa điểm tham quan trong chuyến đi dã ngoại cuối học kì sắp tới.

Trả lời:

Phương pháp: Lập bảng hỏi, phỏng vấn sâu.

Lí giải: Phương pháp trên là phù hợp vì dễ dàng tiến hành khảo sát, nắm bắt được ý kiến của các học sinh.


2. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU THEO CÁC CHỈ TIÊU

Hoạt động khám phá 2 trang 92 Toán 8 tập 1 CTST

Thông tin về 5 bạn học sinh trong câu lạc bộ cầu lông của trường Trung học cơ sở Quang Trung tham gia giải đấu của tỉnh được cho bởi bảng1 thống kê sau:

a) Phân loại các loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí định tính và định lượng

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là số đếm?

Trả lời:

a) Dữ liệu định tính: họ và tên, khối, giói tính, kĩ thuật phát cầu.

Dữ liệu định lượng: chiều cao, số nội dung thi đấu.

b) Dữ liệu có thể so sánh hơn kém là: kĩ thuật phát cầu.

c) Dữ liệu là số đếm là: số nội dung thi đấu.


Thực hành 2 trang 93 Toán 8 tập 1 CTST

Cho các loại dữ liệu sau đây:

– Danh sách một số loại trái cây: xam, xoài, mít, …

– Khối lượng (tính theo g) của một số trái cây: 240; 320; 1200; …

– Độ chins của trái cây: rất chin, vừa chin, hơi chín, còn xanh, …

– Hàm lượng vitamin C (tính theo mg) có trong một số trái cây: 95; 52; 28; …

– Mức độ tươi ngon của trasia cây: loại 1, loại 2, loại 3

a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên.

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là liên tục?

Trả lời:

a) Dữ liệu định tính: danh sách một số loại trái cây; độ chín của trái cây; mức độ tươi ngon.

Dữ liệu định lượng: khối lượng của một số trái cây; hàm lượng vitamin C có trong một số trái cây.

b) Dữ liệu có thể so sánh hơn kém: độ chín của trái cây; mức độ tươi ngon của trái cây.

c) Dữ liệu là liên tục: khối lượng của một số loại trái cây.


Vận dụng 3 trang 94 Toán 8 tập 1 CTST

Thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 8C làm được để trao tặng cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết trung thu được cho trong bảng dữ liệu sau:

a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong bảng dữ liệu trên.

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là rời rạc?

Trả lời:

a) Dữ liệu định tính: tên lồng đèn, loại, màu sắc.

Dữ liệu định lượng: số lượng.

b) Dữ liệu có thể so sánh hơn kém: loại.

c) Dữ liệu là rời rạc: số lượng.


3. TÍNH HỢP LÝ CỦA DỮ LIỆU

Hoạt động khám phá 3 trang 94 Toán 8 tập 1 CTST

Tìm những điểm chưa hợp lí trong bảng dữ liệu sau:

Trả lời:

Những điểm chưa hợp lí:

– Số học sinh tham gia bóng rổ (dữ liệu ở đây phải là số).

– Số học sinh tham gia đá cầu (vượt quá phạm vi sĩ số của một lớp học).


Thực hành 3 trang 95 Toán 8 tập 1 CTST

Bảng thống kê sau cho biết dữ liệu về hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh sinh lớp 8A1 (mỗi học sinh chỉ thực hiện một hoạt đồng)

Hoạt động Số học sinh
Đọc sách 90
Ôn bài 10
Chơi cầu lông 18
Đá cầu 12
Chơi cờ vua 8
Nhảy dây Tất cả các bạn nữ

Nêu nhận xét của em về tính hợp lí của các dữ liệu trong bảng thống kê trên.

Trả lời:

– Số lượng học sinh đọc sách không hợp lí vì tổng số học sinh lớp 8A1 không đến 90 học sinh.

– Số lượng học sinh ôn bài, chơi cầu lông, đá cầu, chơi cờ vua là hợp lí.

– Số lượng học sinh nhảy dây không hợp lí vì không đúng định dạng.


Vận dụng 4 trang 96 Toán 8 tập 1 CTST

Thị phần của một sản phẩm là phần thị trường tiêu thụ mà sản phẩm đó chiếm lĩnh so với tổng số sản phẩm tiêu thụ của thị trường. Bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm thị phần của 4 loại bút trên thị trường.

Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu bút Z:

a) Là loại bút được mọi người dùng lựa chọn.

b) Là loại bút chiếm thị phần cao nhất.

Trả lời:

a) Không hợp lí. Vì chỉ có thị phần của sản phẩm này chỉ chiếm 40% trong tổng số sản phẩm tiêu thụ.

b) Hợp lí. Vì là loại bút chiếm thị phần cao nhất (40%).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 96 97 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 96 Toán 8 tập 1 CTST

Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau:

a) Ý kiến của cha mẹ học sinh khối 8 về chất lượng đồng phục của trường em.

b) Tỉ số giữa số lần ra mặt sấp và số lần ra mặt ngửa khi tung đồng xu 100 lần.

c) So sánh số huy chương nhận được ở SEA Games 31 Việt Nam và Thái Lan.

d) Tổng số sản phẩm quốc nội của mỗi nước thuộc khối ASEAN.

Bài giải:

a) Phỏng vấn, lập phiếu hỏi.

b) Quan sát, làm thí nghiệm.

c) Thu thập từ nguồn có sẵn như sách, báo, qua mạng Internet…

d) Thu thập từ nguồn có sẵn như sách, báo, qua mạng Internet…


Giải bài 2 trang 96 Toán 8 tập 1 CTST

Hãy sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ của Việt Nam.

Bài giải:

Ta dùng phương pháp thu thập từ nguồn có sẵn qua mạng Internet để thu thập dữ liệu về dân số các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ của Việt Nam, chẳng hạn truy cập trang web https://www.gso.gov.vn/dan-so/ (Tổng cục Thống kê).

Bảng thống kê dân số (năm 2021) các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ của Việt Nam:

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Tây Ninh  Bình Phước Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa – Vũng Tàu
Dân số

(nghìn người)

9 166,84 1 181,91 1 024,29 2 596,79 3 169,10 1 176,08

Giải bài 3 trang 96 Toán 8 tập 1 CTST

Nêu nhận xét về tính hợp lí của các dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Bài giải:

– Dữ liệu “Cả tổ 3” không đúng định dạng (không phải dữ liệu số).

– Số liệu ở cột số học sinh không hợp lí vì tổng các số liệu trong cột vượt quá phạm vi sĩ số của một lớp Trung học cơ sở.


Giải bài 4 trang 97 Toán 8 tập 1 CTST

Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở.

Xét tính hợp lí của các quảng cáo dưới đây đối với nhãn hiệu tập vở B.

a) Là sự lựa chọn của mọi học sinh.

b) Là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh

Bài giải:

a) Không hợp lí vì chỉ có 56 học sinh trên tổng số 100 học sinh lựa chọn.

b) Hợp lí vì là loại nhãn có nhiều học sinh lựa chọn nhất.


Giải bài 5 trang 97 Toán 8 tập 1 CTST

Thông tin về 5 bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Kết Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng được cho bởi bảng thống kê sau:

a) Phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí định tính và định lượng.

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào có thể so sánh?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào là liên tục?

Bài giải:

a) Dữ liệu định tính: họ và tên, môn bơi sở trường, kỹ thuật bơi.

Dữ liệu định lượng: cân nặng, số nội dung thi đấu.

b) Dữ liệu có thể so sánh hơn kém: kĩ thuật bơi.

c) Dữ liệu là liên tục: cân nặng.


Bài trước:

👉 Giải Bài tập cuối chương 3 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 106 107 108 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 96 97 sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com