Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 21. Hình có trục đối xứng sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


BÀI 21. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

1. HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TẾ

Hoạt động 1 trang 99 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Trả lời:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó vừa đúng chồng khít nên nhau.


Hoạt động 2 trang 99 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (H.5.1)

Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Trả lời:

Khi gấp đôi hình tròn theo một đường thẳng đi qua tâm, ta được hai nửa đường tròn chúng sẽ vừa đúng chồng khít lên nhau.


Hoạt động 3 trang 99 Toán 6 tập 1 KNTT

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Trả lời:

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta thấy hình được cắt có hai phần giống nhau.


Luyện tập trang 99 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

(2) Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

(3) Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Trả lời:

(1) Những hình có trục đối xứng là: A, H, E

– Chữ A, E có một trục đối xứng như sau:

– Chữ H có 2 trục đối xứng:

(2) Những hình có trục đối xứng là: a) và c)

– Với biển báo a) “cấm đi ngược chiều”: trục đối xứng là đường thẳng đứng và đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

– Với biển báo c) “chỉ hướng phải đi theo”: trục đối xứng là đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

(3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, chiếc bảng, khung cửa sổ, …

Các chữ cái: I, O, M, số 0, số 8,….có trục đối xứng.


2. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Hoạt động 4 trang 100 Toán 6 tập 1 KNTT

Dựa vào HĐ2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào?

Trả lời:

Từ HĐ2, em thấy trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.


Hoạt động 5 trang 100 Toán 6 tập 1 KNTT

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Trả lời:

– Trục đối xứng của hình thoi là đường chéo vì nếu gấp hình theo đường chéo thì hai tam giác đó chồng khít lên nhau.

– Ta tìm được hai trục đối xứng.


Hoạt động 6 trang 100 Toán 6 tập 1 KNTT

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Trả lời:

– Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện vì khi gấp theo đường đó thì ta được hai hình chữ nhật chồng khít lên nhau.

– Ta tìm được hai trục đối xứng.


Thực hành 1 trang 100 Toán 6 tập 1 KNTT

(1) Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng.

(2) Làm tương tự như HĐ6 với hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Trả lời:

(1) Thực hành gấp giấy: Vẽ đoạn thẳng trên tờ giấy, gấp tờ giấy theo một đường thẳng sao cho 2 đầu đoạn thẳng trùng nhau thì đường thẳng đó là một trục đối xứng.

Trục đối xứng của đoạn thẳng là đường thẳng thu được khi gấp giấy.

(2) – Trục đối xứng của tam giác đều là đường thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện (có 3 trục đối xứng).

– Trục đối xứng của hình vuông là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông (có 4 trục đối xứng).

– Trục đối xứng của lục giác đều là đường thẳng nối 1 đỉnh và tâm của lục giác đều (có 6 trục đối xứng).


Tranh luận 1 trang 100 Toán 6 tập 1 KNTT

Trả lời:

– Hình vuông có 4 trục đối xứng là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông.

– Hình tròn là hình đặc biệt có vô số trục đối xứng đi qua tâm vì nó có vô số đường thẳng đi qua tâm.


Thực hành 2 trang 101 Toán 6 tập 1 KNTT

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Trả lời:

– Cắt chữ T:

+ Chuẩn bị một mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 3 cm x 5 cm. Gấp đôi mảnh giấy như hình 1.

+ Vẽ theo hình 2 rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được chữ T. (hình 3)

– Cắt chữ E:

+ Chuẩn bị tờ giấy hình 1a.

+ Gập đôi mảnh giấy theo chiều ngang rồi vẽ theo hình 4 rồi cắt theo nét vẽ để được hình chữ E (hình 5)


Tranh luận 2 trang 101 Toán 6 tập 1 KNTT

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy (H.5.5) ra nhé!

Trả lời:

Khi mở những mảnh giấy ra ta được:

a) Chữ T.

b) Chữ M.

c) Chữ E.


Thử thách nhỏ trang 101 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có)

Trả lời:

– Tháp tràm có đỉnh cao nhất và hai chân tháp đối xứng nhau nên trục đối xứng là đường thẳng đứng đi qua đỉnh tháp. Phác họa trục đối xứng:

– Ngôi sao sáu cánh có 6 trục đối xứng. Phác họa trục đối xứng:


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5.1 trang 102 Toán 6 tập 1 KNTT

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

Bài giải:

Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.


Giải bài 5.2 trang 102 Toán 6 tập 1 KNTT

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Bài giải:

Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện.

Vậy hình lục giác có 6 trục đối xứng.


Giải bài 5.3 trang 102 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Bài giải:

Các hình a), c), d) có trục đối xứng.

Phác họa trục đối xứng:


Giải bài 5.4 trang 102 Toán 6 tập 1 KNTT

Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Bài giải:

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và hình d) có đúng một trục đối xứng phác họa bằng hình vẽ dưới

c) Hình b) có hai trục đối xứng.


Bài trước:

👉 Giải bài 28 29 30 31 32 33 34 35 36 trang 97 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 5 6 7 8 9 10 trang 107 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 102 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com