Giải bài 1 2 3 4 trang 62 63 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §1. Số nguyên âm sgk Toán 6 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 62 63 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

SỐ NGUYÊN ÂM

Câu hỏi khởi động trang 61 Toán 6 tập 1 CD

Bản tin dự báo thời tiết đưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất của một số ngày trong tháng 01/2020 ở Thủ đô Mát-xcơ-va (Moscow, Nga).

Có những số chỉ nhiệt độ dưới 0 °C như: – 1 °C, – 2 °C, – 6 °C, – 7°C.

Các số trên có gì đặc biệt?

Trả lời:

Các số – 1 °C, – 2 °C, – 6 °C, – 7°C đều có đặc điểm chung là có dấu “–” (dấu trừ) trước mỗi số và các số ở sau dấu trừ thì đều là các số tự nhiên.

Vậy ta thấy ngay các số ở trên đều không phải là số tự nhiên.


Luyện tập vận dụng 1 trang 61 Toán 6 tập 1 CD

a) Đọc số: – 54.

b) Viết số: âm chín mươi.

Trả lời:

a) Số – 54 được đọc là: “âm năm mươi tư” hoặc đọc là “trừ năm mươi tư”.

b) Số “âm chín mươi” được viết là – 90.


Luyện tập vận dụng 2 trang 62 Toán 6 tập 1 CD

Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20 m.

Trả lời:

Vì tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển là 20 m, nên số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển là – 20 m.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 62 63 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 62 Toán 6 tập 1 CD

a) Đọc các số sau: – 9, – 18.

b) Viết các số sau: trừ hai mươi ba; âm ba trăm bốn mươi chín.

Bài giải:

a) Số – 9 được đọc là: “âm chín” hoặc là “trừ chín”;

Số – 18 được đọc là: “âm mười tám” hoặc “trừ mười tám”.

b) Số “trừ hai mươi ba” được viết là: – 23;

Số “âm ba trăm bốn mươi chín” được viết là: – 349.


Giải bài 2 trang 62 Toán 6 tập 1 CD

Bảng thống kê đưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

• Lúc 6 giờ nhiệt độ là – 10 °C;

• Lúc 14 giờ nhiệt độ là – 3 °C.

Bài giải:

a) Quan sát bảng đã cho ta thấy:

+ Nhiệt độ lúc 2 giờ:

– Đọc là “âm tám độ C” hoặc là “trừ tám độ C”

– Viết là: – 8 oC

+ Nhiệt độ lúc 10 giờ:

– Đọc là: “âm năm độ C” hoặc là “trừ năm độ C”

– Viết là: – 5 oC

+ Nhiệt độ lúc 18 giờ:

– Đọc là: “không độ C”

– Viết là: 0 oC

+ Nhiệt độ lúc 22 giờ:

– Đọc là: “âm ba độ C” hoặc là “trừ ba độ C”

– Viết là: – 3 oC

b) Quan sát bảng đã cho ta thấy:

• Lúc 6 giờ nhiệt độ là – 10 °C là phát biểu đúng.

• Lúc 14 giờ nhiệt độ là – 3 °C là phát biểu sai vì lúc 14 giờ nhiệt độ là 2 °C.


Giải bài 3 trang 63 Toán 6 tập 1 CD

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

Bài giải:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng, có nghĩa là ông An có – 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng, có nghĩa là bà Ba có – 600 000 đồng.

Hoặc:

a) Ông An nợ ngân hàng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước tiền nợ: – 4 000 000.

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng nên ta thêm dấu “ – ” vào trước số tiền ta được: – 600 000.


Giải bài 4 trang 63 Toán 6 tập 1 CD

Viết số nguyên âm chỉ năm có các sự kiện sau:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên;

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước Công nguyên.

Bài giải:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Vậy có nghĩa là nó được tổ chức năm – 776.

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước Công nguyên.

Vậy có nghĩa là nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm – 287.


CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

1. Độ sâu lớn nhất của các đại đương dưới mực nước biển

• Rãnh Ma-ri-a-na (Mariana, thuộc Thái Bình Dương) sâu 10 925 m.

• Rãnh Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico, thuộc Đại Tây Dương) sâu 8 408 m.

• Rãnh Gia-va (Java, thuộc Ấn Độ Dương) sâu 7 290m.

• Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, nơi sâu nhất của Bắc Băng Dương) sâu 5 669 m.

(Nguồn: http:/www.sciencedirect.com/science/article/pi/S001282521830429X)


Câu hỏi trang 63 Toán 6 tập 1 CD

Hãy sử dụng số nguyên âm để biểu diễn các độ cao đó (so với mực nước biển).

Trả lời:

• Rãnh Ma-ri-a-na (Mariana, thuộc Thái Bình Dương) sâu 10 925 m, có nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 10 935 m.

• Rãnh Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico, thuộc Đại Tây Dương) sâu 8 408 m, nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 8 408 m.

• Rãnh Gia-va (Java, thuộc Ấn Độ Dương) sâu 7 290m, nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 7 290 m.

• Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, nơi sâu nhất của Bắc Băng Dương) sâu 5 669 m, nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 5 669 m.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 59 60 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 69 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 62 63 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com