Giải bài 1 2 3 4 trang 89 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên sgk Toán 7 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 89 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


BÀI 1. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

Hoạt động khởi động trang 86 Toán 7 tập 2 CTST

Trước mỗi trận đấu, trọng tài thường tung đồng xu để quyết định xem đội nào sẽ được chọn sân. Em có thể đoán trước được đội nào sẽ chọn sân hay không?

Trả lời:

Không thể đoán trước đội nào sẽ chọn sân vì mặt đồng xu được chọn mang tính ngẫu nhiên.


1. BIẾN CỐ

Hoạt động khám phá 1 trang 86 Toán 7 tập 2 CTST

Tung ngẫu nhiên hai đồng xu cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào chắc chắn xảy ra?

A: “Số đồng xu xuất hiện mặt sấp không vượt quá 2”.

B: ”Số đồng xu xuất hiện mặt sấp gấp 2 lần số đồng xu xuất hiện mặt ngửa”.

C: ”Có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt sấp”.

Trả lời:

Ta thấy sự kiện $A$ chắc chắn xảy ra vì có mặt sấp có thể xảy ra sẽ chỉ từ 1 đến 2 đồng.

Ta thấy sự kiện $B$ không thể xảy ra vì nếu 2 đồng xu ra 2 mặt khác nhau thì mặt sấp sẽ không gấp 2 lần mặt ngửa, và nếu 2 đồng xu ra 2 mặt giống nhau thì 2 sẽ không gấp 2 lần 0.

Ta thấy sự kiện $C$ có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra vì cũng có thể nếu 2 đồng xu cùng ra mặt ngửa thì sẽ không có mặt sấp nào.


2. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN TRONG MỘT SỐ TRÒ CHƠI

Thực hành 1 trang 87 Toán 7 tập 2 CTST

Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

A: ”Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1”.

B: ”Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1″.

C: ”Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 7”.

D: ”Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 7”.

Trả lời:

Biến cố $A$ là biến cố ngẫu nhiên vì nếu ta gieo được 2 lần cùng ra 1 thì tích của chúng sẽ không lớn hơn 1.

Biến cố $B$ là biến cố chắc chắn vì mặt có số chấm ít nhất là 1 nếu ta gieo 2 lần thì ít nhất chúng ta có kết quả là 2 nên tổng sẽ lớn hơn 1.

Biến cố $C$ là biến cố không thể do các mặt của xúc xắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà trong các số này không có tích 2 số nào là 7.

Biến cố $D$ là biến cố ngẫu nhiên vì các mặt của xúc xắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà trong các số này có rất nhiều số có tổng là 7 ví dụ như 1 và 6, 2 và 5 nhưng cũng có nhiều cặp số không có tổng là 7 như 3 và 1, 1 và 2.


Thực hành 2 trang 88 Toán 7 tập 2 CTST

Trong một ống cắm bút có 1 bút xanh, 1 bút đỏ và 1 bút tím. Lần lượt lấy ra 2 bút từ ống.

a) Nêu tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của các bút được lấy ra.

b) Gọi A là biến cố: ”Lấy được bút đỏ ở lần thứ nhất”. Hãy nêu tập hợp các kết quả làm cho biến cố A xảy ra.

c) Hãy nêu một biến cố chắc chắn và một biến cố không thể đối với phép thử trên.

Trả lời:

a) Các kết quả xảy ra nếu lần lượt lấy ra 2 bút từ ống là: Bút xanh và đỏ, bút đỏ và tím, bút tím và xanh.

b) Tập hợp tất cả các kết quả làm cho biến cố A xảy ra là: “lấy được bút xanh và đỏ trong lần thứ nhất”, “lấy được bút tím và đỏ trong lần thứ nhất”.

c) Biến cố chắc chắn là: “Ta chắc chắn lấy được 2 trong 3 bút màu đỏ, xanh, tím trong 1 lần”. Và biến cố không thể là “Ta lấy được các bút màu khác màu xanh, đỏ, tím”.


Vận dụng 1 trang 88 Toán 7 tập 2 CTST

Một cửa hàng thống kê lại số máy vi tính họ bán được từ ngày thứ Hai đến Chủ nhật trong một tuần. Kết quả được trình bày ở biểu đồ sau:

Chọn ngẫu nhiên 1 ngày trong tuần đó để xem kết quả bán hàng. Trong các biến cố sau, biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên?

A: “Cửa hàng bán được 10 máy vi tính trong ngày được chọn”.

B: ”Cửa hàng bán được ít hơn 7 máy vi tính trong ngày được chọn”.

C: ”Cửa hàng bán được không quá 14 máy vi tính trong ngày được chọn”.

Trả lời:

Biến cố $A$ là biến cố ngẫu nhiên vì cửa hàng có những ngày bán được ít hơn hoặc nhiều hơn 10 máy vi tính.

Biến cố $B$ là biến cố không thể vì cửa hàng luôn bán được ít nhất 7 chiếc máy vi tính trong tất cả các ngày.

Biến cố $C$ là biến cố chắc chắn vì số máy vi tính của cửa hàng bán được nhiều nhất trong 1 ngày là 14 chiếc.


Vận dụng 2 trang 88 Toán 7 tập 2 CTST

Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên:

a) Đến năm 2050, con người tìm được sự sống bên ngoài Trái Đất.

b) Ở Mũi Điện, ngày mai Mặt Trời sẽ mọc ở hướng đông.

c) Gặp một giáo viên trong trường em sinh năm 1900.

d) Gieo một đồng xu cân đối 100 lần đều ra mặt sấp.

Trả lời:

a) Biến cố a) là biến cố ngẫu nhiên vì có thể năm 2050 con người tìm được sự sống ngoài Trái Đất.

b) Biến cố b) là biến cố chắc chắn vì Mặt Trời luôn mọc ở hướng Đông.

c) Biến cố c) là biến cố không thể vì giáo viên trong trường thường sẽ ít hơn 60 tuổi.

d) Biến cố d) là biến cố ngẫu nhiên vì có thể trong 100 lần đó đều ra mặt sấp.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 89 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 89 Toán 7 tập 2 CTST

Tung một đồng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra ? Biết rằng hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp.

A: ”Lần tung thứ hai xuất hiện mặt sấp”.

B: “Xuất hiện hai mặt giống nhau trong hai lần tung”.

C: “Có ít nhất một lần tung xuất hiện mặt ngửa”.

Bài giải:

Biến cố $A$ là biến cố chắc chắn xảy ra vì hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp.

Biến cố $B$ là biến cố chắc chắn xảy ra vì 2 lần đều xuất hiện mặt sấp giống nhau.

Biến cố $C$ là biến cố không thể vì cả 2 lần đều xuất hiện mặt sấp nên không thể ra mặt ngửa.


Giải bài 2 trang 89 Toán 7 tập 2 CTST

Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng thì nó chỉ vào ô nào. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể và ngẫu nhiên.

Bài 2 trang 89 Toán 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 7

A: “Kim chỉ vào ô ghi số không nhỏ hơn 1”.

B: ”Kim chỉ vào ô có màu trắng”.

C: ”Kim chỉ vào ô có màu tím”.

D: “Kim chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6”.

Bài giải:

Biến cố $A$ là biến cố chắc chắn do các số luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Biến cố $B$ và $C$ biến cố ngẫu nhiên vì vòng quay có thể dừng ở 3 màu tím, đỏ hoặc trắng.

Biến cố $D$ là biến cố không thể vì số lớn nhất trong vòng quay là 6.


Giải bài 3 trang 89 Toán 7 tập 2 CTST

Một hộp 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc hai bút từ hộp. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

A: “Lấy được 2 chiếc bút mực”.

B: ”Lấy được 2 chiếc bút chì”.

C: ”Có ít nhất 1 chiếc bút mực trong hai bút được lấy ra ”.

D: ”Có ít nhất 1 chiếc bút chì trong hai bút được lấy ra”.

Bài giải:

$A$ là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lấy được 2 bút mực hoặc 1 bút mực và 1 bút chì.

$B$ là biến cố không thể vì trong hộp chỉ có 1 chiếc bút chì.

$C$ là biến cố chắc chắn vì ta trong 2 chiếc bút lấy ra luôn có 1 đến 2 chiếc bút mực.

$D$ là biến cố ngẫu nhiên vì có thể ta sẽ lấy được 1 chiếc bút chì nhưng cũng có thể không lấy được bút chì nào.


Giải bài 4 trang 89 Toán 7 tập 2 CTST

Một hộp có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng, xem màu, trả lại hộp rồi lại lấy ra ngẫu nhiên một quả nữa. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

A: ”Quả bóng lấy ra lần thứ hai có màu đỏ”.

B: ”Quả bóng lấy ra lần thứ hai giống quả bóng đã lấy ra lần đầu”.

C: ”Quả bóng lấy ra lần đầu tiên có màu hồng”.

D: ”Có ít nhất 1 lần lấy được quả bóng màu xanh”.

Bài giải:

$A$ là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lần lấy thứ 2 sẽ là quả bóng màu xanh, đỏ hoặc vàng

$B$ là biến cố ngẫu nhiên vì có thể lần thứ 2 sẽ lấy được quả giống màu thứ nhất hoặc khác màu

$C$ là biến cố không thể vì trong hộp không có bóng màu hồng

$D$ là biến cố ngẫu nhiên vì trong 2 lần lấy có thể chỉ lấy được các màu đỏ và vàng thay vì màu xanh


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 84 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 93 94 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 89 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com