Giải bài 1 2 3 trang 103 104 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 103 104 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 101 Toán 6 tập 1 CTST

Cho bảng viết tắt sau:

Hãy thảo luận về các thông tin được biểu diễn trên các Bảng 1 và 2 dưới dây.

Trả lời:

– Bảng 1. Là bảng thu thập dữ liệu từ từng bạn học sinh trong tổ.

– Bảng 2. Trình bày dữ liệu chi tiết hơn, có danh sách đối tượng và dữ liệu của đối tượng đó.


1. Bảng dữ liệu ban đầu

Hoạt động khám phá 1 trang 101 Toán 6 tập 1 CTST

Quan sát bảng viết tắt tên các nhạc cụ sau:

a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau.

b) Hãy thảo luận trong tổ về lý do tại sao cần phải viết tắt và cách thức viết tắt.

Trả lời:

a) Sau khi tiến hành khảo sát, ta có được bảng sau: (kết quả trong bảng phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ)

b) Lý do: Cần phải viết tắt vì để thu thập dữ liệu nhanh chóng.

Cách thức viết tắt: để tránh sai sót các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau. Ta thường viết tắt bằng cách sử dụng chữ cái đầu của đơn vị điều tra đó.


Thực hành trang 102 Toán 6 tập 1 CTST

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây:

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ em.

Trả lời:

Kết quả trong bảng dữ liệu phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ:

Bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ (20 người):

T T N V N T L K V C
K V N T T L N N K T

Hoặc:

bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ như sau:


2. Bảng thống kê

Hoạt động khám phá 2 trang 102 Toán 6 tập 1 CTST

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5; 8; 6; 7; 8; 5; 4; 6; 9; 6; 8; 8.

Em hãy giúp bạn Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên bảng sau (theo mẫu):

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới điểm 7.

Trả lời:

Ta thực hiện kiểm đếm số liệu trong dãy dữ liệu đã cho, ta được bảng sau:

Nhận xét: Có 4 bạn được điểm 8, có 6 bạn có điểm dưới 7.


Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 tập 1 CTST

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

(G: giỏi, K: khá, TB: trung bình, Y: yếu)

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

Trả lời:

Ta thực hiện kiểm đếm số liệu trong bảng dữ liệu đã cho, ta có bảng sau:


Vận dụng 2 trang 103 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Lớp 6A có số học sinh là:

25 + 3 + 2 = 30 (học sinh)

b) Theo bảng số liệu số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là:

25 + 3 = 28 (học sinh).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 103 104 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 103 Toán 6 tập 1 CTST

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử, K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Bài giải:

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng dữ liệu ban đầu (Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3)

b) Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3:

⇒ Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.


Giải bài 2 trang 104 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài giải:

Kết quả trong bảng dữ liệu phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ:

– Bảng dữ liệu ban đầu:

3 4 5 4 6
4 4 3 7 5
5 5 3 6 6
8 4 2 5 5

– Bảng thống kê tương ứng:

Số thành viên trong  gia đình 2 3 4 5 6 7 8
Số học sinh 1 3 5 6 3 1 1

Giải bài 3 trang 104 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Bài giải:

Kết quả trong bảng dữ liệu phụ thuộc vào các bạn trong tổ của em, dưới đây là một ví dụ:

Các món ăn sáng ưa thích nhất và tên viết tắt tương ứng là: Xôi – X, Bánh mì – BM, Bánh bao – BB, Phở –  P, Bún – B.

Sau khi điều tra, ta có bảng dữ liệu ban đầu là:

X BM BM BB
B X BM P
P B BB X
BM P X BB

Bảng thống kê tương ứng là:

Món ăn Xôi Bánh mì Bánh bao Phở Bún
Số lượng học sinh 4 4 3 3 2

Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 99 100 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 108 109 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 103 104 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com