Giải bài 1 2 3 trang 50 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 29. Làm quen với biến cố sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 50 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


BÀI 29. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ

Bài toán mở đầu trang 47 Toán 7 tập 2 KNTT

Phó chủ tích UBND tỉnh Quảng Nam trả lời phỏng vấn: “Dự báo chính xác thời điểm xảy ra sạt lở đất do mưa lớn tại huyện Nam Trà My là không thể”.

(Theo VnExpress, ngày 10 – 11 – 2020)

Tròn: Có các sự kiện, hiện tượng ta không thể biết trước được nó có xảy ra hay không, như hiện tượng “xảy ra sạt lở đất sau mưa lớn”.

Anh Pi: Nhưng cũng có các sự kiện, hiện tượng ta có thể biết trước được chắc chắn nó có thể xảy ra hay không xảy ra đấy!

Trong bài học này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện, hiện tượng đó nhé!

Trả lời:

Các biến cố chắc chắn là các sự kiện, hiện tượng biết trước được luôn xảy ra.


Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2.

(1) Mức nước lũ trên sông Hồng trong tháng Bảy sang năm trên mức báo động 3.

(2) Ngày mai, Mặt Trời mọc ở phía Tây.

(3) Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới.

(4) Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc đều là 6.

(5) Khi gieo hai con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc bé hơn 7.

Hoạt động 1 trang 48 Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm các sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

Trả lời:

Những sự kiện, hiện tượng không thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra là: (1), (3); (4).


Hoạt động 2 trang 48 Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm các sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra.

Trả lời:

Những sự kiện, hiện tượng có thể biết trước được chắc chắn có xảy ra hay không xảy ra là: (2); (5).


Câu hỏi trang 48 Toán 7 tập 2 KNTT

Trong HĐ1 và HĐ2, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Trả lời:

– Biến cố chắc chắn: (5).

– Biến cố không thể: (2).

– Biến cố ngẫu nhiên: (1); (3); (4).


Luyện tập 1 trang 49 Toán 7 tập 2 KNTT

Chọn từ thích hợp (ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể) thay vào dấu “?” để được câu đúng.

(1) Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc.

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố ..?..

Biến cố: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số bằng 7” là biến cố …?….

(2) Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?..

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố ..?..

Trả lời:

(1) Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc.

Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn.

Biến cố: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là một số bằng 7” là biến cố ngẫu nhiên.

(2) Một túi đựng các quả cầu được ghi số 3; 6; 9; 12; 15; 18; 24. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi.

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn (vì tất cả các số được ghi đều chia hết cho 3).

Biến cố “Lấy được quả cầu có ghi số chia hết cho 7” là biến cố không thể (vì trong số các số được ghi không có số nào chia hết cho 7).


Luyện tập 2 trang 49 Toán 7 tập 2 KNTT

Lan tham gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1. Xét ba biến cố sau:

A: “Lan quay vào ô có số điểm lớn hơn 500 điểm”.

B: “ Lan quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100 điểm”.

C: “ Lan quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”.

Biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên?

Trả lời:

– Biến cố chắc chắn: C.

– Biến cố không thể: B.

– Biến cố ngẫu nhiên: A.


Thử thách nhỏ trang 50 Toán 7 tập 2 KNTT

Cho hai chiếc túi kín I, II đựng một số viên bi có cùng kích thước, trong đó tất cả các viên bi ở túi I có màu đen. Người chơi lấy ngẫu nhiên từ mỗi túi một viên bi và sẽ thắng nếu trong hai viên bi lấy ra có viên bi màu đỏ. Trong túi II cần có những viên bi màu gì để biến cố “ Người chơi thắng” là:

a) Biến cố chắc chắn;

b) Biến cố không thể;

c) Biến cố ngẫu nhiên.

Trả lời:

a) Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố chắc chắn thì người chơi luôn phải lấy được viên bi màu đỏ. Mà túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 cần toàn là bi đỏ thì người chơi luôn lấy được bi đỏ.

b) Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố không thể thì người chơi luôn không lấy được viên bi màu đỏ. Vì túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 không được có bi đỏ.

c) Để biến cố “Người chơi thắng” là biến cố ngẫu nhiên thì người chơi có thể lấy được viên bi màu đỏ. Mà túi 1 toàn là bi đen nên túi 2 cần có chứa bi đỏ và thêm bi màu khác.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 50 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.1 trang 50 Toán 7 tập 2 KNTT

Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi trong một túi đựng 5 viên bi trắng và 5 viên bi đen có cùng kích thước. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “Minh lấy được viên bi màu trắng”.

B: “Minh lấy được viên bi màu đen”.

C: “Minh lấy được viên bi màu trắng hoặc màu đen”.

D: “Minh lấy được viên bi màu đỏ”.

Bài giải:

(A), (B): Biến cố ngẫu nhiên.

(C): Biến cố chắc chắn.

(D): Biến cố không thể.


Giải bài 8.2 trang 50 Toán 7 tập 2 KNTT

Có hai chiếc hộp, mỗi hộp đựng 6 tấm thẻ ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ mỗi hộp, Thay dấu “?” bằng các từ thích hợp trong các từ sau: chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.

Biến cố Loại biến cố
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3 ?
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7 ?
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1 ?
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6 ?

Bài giải:

Biến cố “Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3” và biến cố “Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7” là hai biến cố ngẫu nhiên vì ta không chắc chắn sẽ rút được các tấm thẻ nào.

Biến cố “Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1” là biến cố chắc chắn vì số ghi trên một tấm thẻ nhỏ nhất bằng 1 nên tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1.

Biến cố “Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6” là biến cố không thể vì số ghi trên tấm thẻ lớn nhất bằng 6 và nhỏ nhất bằng 1.

Ta có bảng sau:

Biến cố Loại biến cố
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bé hơn 3 ngẫu nhiên
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ bằng 7 ngẫu nhiên
Tổng các số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 1 chắc chắn
Chênh lệch giữa hai số ghi trên hai tấm thẻ bằng 6 không thể

Giải bài 8.3 trang 50 Toán 7 tập 2 KNTT

Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể hay biến cố ngẫu nhiên?

A: “Số được chọn là số nguyên tố”.

B: “Số được chọn là số bé hơn 11”.

C: “Số được chọn là số chính phương”.

D: “Số được chọn là số chẵn”.

E: “Số được chọn là số lớn hơn 1”.

Bài giải:

Biến cố chắc chắn: B , E.

Biến cố không thể: C.

Biến cố ngẫu nhiên: A , D.


Bài trước:

👉 Giải bài 42 43 44 45 46 trang 46 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 4 5 6 7 trang 55 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 50 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com