Giải bài 10 11 12 13 14 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 10 11 12 13 14 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 1 trang 51 Toán 6 tập 2 KNTT

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng từ A đến B (H.8.23).

Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B?

Trả lời:

Mỗi vị trí mà người đó đã đi qua đều nằm giữa hai điểm A và B.


Hoạt động 2 trang 51 Toán 6 tập 2 KNTT

Lấy các điểm A, B, C, D phân biệt và thẳng hàng theo thứ tự như Hình 8.24.

Dùng thước thẳng và bút màu đen kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A và kết thúc ở B.

Em có nhận xét gì về vị trí của hai điểm C và D đối với phần vạch thẳng màu đen?

Trả lời:

Ta nhận thấy điểm C nằm giữa A và B và nằm trên phần vạch thẳng màu đen, điểm D không nằm giữa A và B thì không nằm trên phần này.


Câu hỏi trang 52 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong Hình 8.26.

Trả lời:

Các đoạn thẳng có trong hình 8.26 là: AB; BC; AC.


Luyện tập 1 trang 52 Toán 6 tập 2 KNTT

Với bốn điểm A, B, C, D như Hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:

a) Hai trong ba điểm A, B, C;

b) Hai trong bốn điểm A, B, C, D.

Trả lời:

a) Các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong ba điểm A, B, C là: AB, AC, BC.

b) Các đọan thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm A, B, C, D là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.


Vận dụng 1 trang 52 Toán 6 tập 2 KNTT

Có 5 hòn đảo biểu thị bởi 5 điểm A, B, C, D, E như Hình 8.28. Người ta đã xây một cây cầu nối hai đảo A và B (biểu thị bởi đoạn thẳng AB). Hỏi phải xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu nữa để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo đó qua những cây cầu (mỗi cây cầu chỉ nối hai đảo với nhau)?

Trả lời:

Bắt đầu từ A hoặc B mỗi lần muốn đi đến một hòn đảo mới, ta cần một cây cầu bắc đến hòn đảo đó, do vậy cần xây thêm ít nhất 3 cây cầu.

Dưới đây là một mô hình thể hiện:

Hoặc:

Đầu mút A: có 4 đoạn thẳng AB, AC, AD, AE.

Đầu mút B: có 3 đoạn thẳng BC, BD, BE (BA trùng với AB nên không đếm).

Đầu mút C: có 2 đoạn thẳng CD, CE (CA trùng AC, CB trùng BC).

Đầu mút D: có 1 đoạn thẳng DE (DA trùng AD, DB trùng BD, DC trùng CD)

Đầu mút E: không thêm đoạn thẳng nào (vì EA trùng AE, EB trùng BE, EC trùng CE, ED trùng DE ở trên).

Cần phải xây thêm ít nhất $4+3+2+1=10$ cây cầu nối hai hòn đảo tùy ý.


2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 3 trang 52 Toán 6 tập 2 KNTT

Chiều dài mặt bàn học của em dài khoảng mấy gang tay của em?

Trả lời:

Em thực hiện đo bàn học của em bằng gang tay.

Mặt bàn học của em dài khoảng 8 gang tay (tùy vào mỗi bàn khác nhau, cùng khoảng cách gang tay của các bạn khác nhau thì sẽ có kết quả khác nhau).


Hoạt động 4 trang 52 Toán 6 tập 2 KNTT

Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19 x 26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Trả lời:

Thông tin về khổ sách là 19 x 26,5 cm được hiểu là chiều rộng, chiều dài của sách giáo khoa lần lượt là 19 cm và 26,5 cm.


Câu hỏi trang 53 Toán 6 tập 2 KNTT

Em còn biết những đơn vị đo độ dài nào khác?

Trả lời:

Những đơn vị độ dài khác là: km; m; dm; hm; dam; inch; dặm; …


Hoạt động 5 trang 53 Toán 6 tập 2 KNTT

Dùng thước có vạch chia để đo độ dài các đoạn thẳng AB, CD, EG trong Hình 8.31 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn thẳng AB có dài bằng đoạn thẳng EG không?

b) Trong các đoạn AB và CD, đoạn thẳng nào có độ dài nhỏ hơn?

c) Trong các đoạn CD và EG, đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn?

Trả lời:

Dùng thước có chia vạch để đo ta được:

AB = 2,9 cm; CD = 4 cm; EG = 2,9 cm.

a) Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b) Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c) Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.


Luyện tập 2 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Em hãy đo các đoạn thẳng trong Hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau theo mẫu như Hình 8.33a.

Trả lời:

Dùng thước đo các đoạn thẳng ta thấy: QM = PN = 3cm; QN = PM = 4cm.


Vận dụng 2 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Dùng thước thẳng có chia vạch, em hãy đo chiều dài của cây bút em đang dùng.

So sánh chiều dài cây bút với chiều dài thước thẳng và rút ra kết luận.

Trả lời:

Sử dụng thước thẳng chia vạch để đo ta thấy: Chiều dài của cây bút bi khoảng 14 cm, chiều dài thước thẳng khoảng 20 cm.

Vì 14 < 16 nên chiều dài cây bút nhỏ hơn chiều dài thước thẳng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 10 11 12 13 14 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.10 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tuỳ ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Bài giải:

Ta thấy $OM = ON$ = bán kính đường tròn tâm $O = 2 cm$.


Giải bài 8.11 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là:

$12 – 3 = 9$ (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng AB là $9$ cm.


Giải bài 8.12 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép tường đầu lớp đến mép tường cuối lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét?

Bài giải:

Lớp học dài khoảng:

$18. 0,6 = 10, 8$ (m)

Vậy lớp học dài khoảng $10,8$ m.


Giải bài 8.13 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Hãy đo độ dài (đơn vị milimét) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong Hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Bài giải:

Sau khi đo độ dài các đoạn thẳng có trong hình 8.34, ta có:

CD = 10 mm; AB = 42 mm; EF = 21 mm; GH = 32 mm; IK = 53 mm

Vì 10 < 21 < 32 < 42 < 53 nên CD < EF < GH < AB < IK.

Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng: $CD; EF; GH; AB; IK$.


Giải bài 8.14 trang 54 Toán 6 tập 2 KNTT

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Bài giải:

Trước khi bị gãy, chiều cao của cây là:

$3 + 1,75 = 4,75$ (m)

Vậy trước khi gãy, cây cao $4,75$ m.


Bài trước:

👉 Giải bài 6 7 8 9 trang 50 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 15 16 17 18 trang 56 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 10 11 12 13 14 trang 54 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com