Giải bài 18 19 20 21 trang 108 109 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương V sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 18 19 20 21 trang 108 109 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

Sau đây là phần Giải bài 18 19 20 21 trang 108 109 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5.18 trang 108 Toán 7 tập 1 KNTT

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Bài giải:

a) Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam:

Nghề nghiệp mơ ước của nam Bác sĩ Công an Giáo viên Kĩ sư Nghề khác
Tỉ lệ 33% 27% 13% 20% 7%

Bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nữ:

Nghề nghiệp mơ ước của nữ Bác sĩ Công an Giáo viên Kĩ sư Nghề khác
Tỉ lệ 29% 8% 42% 17% 4%

b) Nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên

c) Số bạn nam có ước mơ làm giáo viên là:

\(130.\frac{{13}}{{100}} = 16,9 \approx 17\) (bạn)

Số bạn nữ có ước mơ làm giáo viên là:

\(120.\frac{{42}}{{100}} = 50,4 \approx 50\) (bạn)

Số bạn mơ ước trở thành giáo viên là:

$50 + 17 = 67$ (bạn).

Vậy số bạn mơ ước trở thành giáo viên là $67$ bạn.


Giải bài 5.19 trang 108 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hai biểu đồ sau:

Bài giải:

a) Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019.

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b) Năm 2019, GDP của Việt Nam là $261$ tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp:

\(261.\frac{{45}}{{100}} = 117,45\) (tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp:

\(261.\frac{5}{{100}} = 13,05\) (tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp:

\(261.\frac{{50}}{{100}} = 130,5\) (tỉ đô la)


Giải bài 5.20 trang 109 Toán 7 tập 1 KNTT

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Bài giải:

a) Năm 2020, số dân Trung Quốc lớn hơn, tương ứng khoảng $1,44 – 1,38 = 0,06$ (tỉ người).

b) Quan sát trên biểu đồ, ta thấy hai đường màu xanh và màu cam giao nhau vào điểm thuộc khoảng năm 2027. Do đó đến khoảng năm 2027 thì số dân hai nước bằng nhau.

c) Dân số Trung Quốc tăng từ 2000 đến năm 2030, giảm từ năm 2030 đến năm 2050. Dân số Ấn Độ tăng nhanh qua các năm.

Hoặc:

c) Trong quá khứ, số dân của cả hai nước đều có xu hướng tăng. Trong tương lai, số dân của Ấn Độ vẫn có xu hướng tăng trong khi số dân của Trung Quốc có xu hướng giảm.


Giải bài 5.21 trang 109 Toán 7 tập 1 KNTT

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Bài giải:

a) Để biểu diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam thì ta nên sử dụng biểu đồ hình quạt tròn.

b) Để biểu diễn sự thay đổi giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay thì ta nên sử dụng biểu đồ đoạn thẳng.


Bài trước:

👉 Giải bài 14 15 16 17 trang 107 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 18 19 20 21 trang 108 109 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com