Giải Bài tập cuối chương 3 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Giải Bài tập cuối chương 3 sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì diện tích là:

(A) 300 m2.

(B) 3 000 m2.

(C) 1 500 m2.

(D) 150 m2.

Trả lời:

Diện tích hình thoi đã cho là:

50 . 60 : 2 = 1500 m2

⇒ Đáp án: C.


Câu 2 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hình thang cân có độ dài cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40 m, 30 m, 25 m, có diện tích là:

(A) 1 750 m2.

(B) 175 m2.

(C) 875 m2.

(D) 8 750 m2.

Trả lời:

Diện tích hình thang cân là:

(40 + 30) . 25 : 2 = 875 m2

⇒ Đáp án: C.


Câu 3 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hình bình hành có chiều dài một cạnh và chiều cao tương ứng lần lượt là 70 dm và 50 dm có diện tích là:

(A) 35 m2.

(B) 3 500 m2.

(C) 17,5 m2.

(D) 350 m2.

Trả lời:

Diện tích hình bình hành là:

70 . 50 = 3 500 (dm2).

Đổi 3 500 dm2 = 35m2

⇒ Đáp án: A.


GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giải bài 1 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Em hãy vẽ các hình sau đây:

a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm.

c) Hình vuông có cạnh 3 cm.

d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm.

e) Hình thoi có cạnh dài 5 cm.

Bài giải:

a) Tam giác đều có cạnh là 5 cm

– Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

– Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 5 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm.

– Hai đường tròn cắt nhau ở C, ta được tam giác đều ABC cạnh 5 cm.

b) Hình chữ nhật có chiều dài 5 cm và chiều rộng 3 cm.

– Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm, AD = 3 cm sao cho AB vuông góc với AD.

– Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B và đường thẳng vuông góc với AD tại D.

– Hai đường thẳng này cắt nhau tại C ta được hình chữ nhật ABCD thỏa mãn yêu cầu.

c) Hình vuông có cạnh 3 cm.

– Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

– Vẽ hai đường thẳng d, d’ lần lượt vuông góc với AB tại A và B.

– Trên đường thẳng d lấy điểm D, trên đường thẳng d’ lấy điểm C sao cho AD = BC = 3 cm.

– Nối C với D ta được hình vuông ABCD có cạnh 3 cm.

d) Hình bình hành có hai cạnh liên tiếp là 6 cm, 8 cm và chiều cao bằng 4 cm.

– Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm.

– Vẽ đường thẳng d song song với AB cách AB một khoảng bằng 4 cm.

– Vẽ đường tròn tâm A bán kính 6 cm. Đường tròn này cắt đường thẳng d tại điểm D.

– Trên đường thẳng d lấy đoạn thẳng DC = 8 cm.

– Nối C với B ta được hình bình hành ABCD thỏa mãn yêu cầu bài toán.

e) Hình thoi có cạnh dài 5 cm.

– Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm.

– Vẽ đường tròn tâm A bán kính 5 cm. Trên đường tròn này lấy điểm D.

– Từ D vẽ đường thẳng song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho DC = 5 cm.

– Nối C với B ta được hình thoi ABCD có cạnh 5 cm.


Giải bài 2 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy cắt 3 hình như hình dưới đây và ghép lại để được một hình vuông

Bài giải:

– Đặt hình màu xanh lá lên trên hình màu đỏ ta được một hình chữ nhật mới có chiều dài bằng chiều dài của hình màu xanh dương.

– Đặt chiều dài của hình màu xanh dương bên cạnh hình chữ nhật mới.

– Các cạnh của hình mới bằng nhau nên đây là hình vuông cần tìm.


Giải bài 3 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hình dưới đây gồm các hình nào?

Bài giải:

Hình đã cho gồm các hình: Hình tam giác đều, hình thoi, hình thang cân và hình lục giác đều được xác định như sau:

– Hình tam giác đều: Hình màu xanh dương: Các cạnh của tam giác bằng nhau, các góc của tam giác bằng nhau

– Hình thoi: Hình màu xanh lá: có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau (hoặc hình bình hành)

– Hình thang cân: Hình màu đỏ: Có 2 cạnh đáy song song, 2 cạnh bên bằng nhau nhưng không song song.

– Hình ghép bởi 2 hình màu xanh: Hình thang cân.

– Hình lục giác đều: Hình ghép bởi 3 hình nhỏ: Hình có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau và 3 đường chéo chính bằng nhau.


Giải bài 4 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy cắt ghép 5 hình bình hành sao cho khi ghép lại tạo thành một hình bình hành

Bài giải:

Từ 5 hình bình hành, ta sẽ ghép như hình dưới đây để tạo thành một hình bình hành.


Giải bài 5 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình lục giác đều.

Bài giải:

Hình vẽ trên có tất cả 6 hình thang cân và 2 hình lục giác đều.


Giải bài 6 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành.

Bài giải:

– Cắt 6 hình tam giác đều bằng nhau.

– Ghép các hình tam giác đều đan xen như sau thì được hình bình hành.


Giải bài 7 trang 93 Toán 6 tập 1 CTST

Để làm một con diều, bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm để cắt thành một hình thoi như hình bên dưới. Hãy tính diện tích của con diều.

Bài giải:

Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật chính là độ dài của hai đường chéo của hình thoi nên diện tích của con diều hình thoi là:

60 . 40 : 2 = 1 200 (cm2)

Vậy diện tích con diều là 1200 cm2.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 99 100 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Bài tập cuối chương 3 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com