Giải Bài tập cuối chương 4 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Giải Bài tập cuối chương 4 sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

Giải bài 1 trang 120 Toán 6 Tập 1 CTST

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho bởi biểu đồ tranh sau:

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Bài giải:

Quan sát biểu đồ tranh ta thấy:

• Số quả mít trong vườn nhà Cúc là:

4 . 10 = 40 (quả).

• Số quả mít trong vườn nhà Hùng là:

3 . 10 + 5 = 35 (quả).

• Số quả mít trong vườn nhà Xuân là:

7 . 10 = 70 (quả).


Giải bài 2 trang 120 Toán 6 Tập 1 CTST

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả.

Bài giải:

a) Quan sát bảng và đếm, ta thấy có 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả:

Các loại quả Chuối Cam Xoài Khế ổi
Số lượng 6 8 9 4 3

Biểu đồ tương ứng:


Giải bài 3 trang 120 Toán 6 Tập 1 CTST

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

11 12 11 12 14 12
13 10 11 12 12 15

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Bài giải:

a) Bảng thống kê các dữ liệu:

Tuổi của các bạn 10 11 12 13 14 15
Số lượng 1 3 5 1 1 1

b) Khách đến có tuổi 12 là nhiều nhất với 5 bạn.


Giải bài 4 trang 120 Toán 6 Tập 1 CTST

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Bài giải:

Thông tin nhận được biểu đồ này là:

– Thứ hai phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

– Thứ ba phân xưởng lắp ráp được 70 chiếc xe ô tô;

– Thứ tư phân xưởng lắp ráp được 35 chiếc xe ô tô;

– Thứ năm phân xưởng lắp ráp được 85 chiếc xe ô tô;

– Thứ sáu phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

– Thứ bảy phân xưởng lắp ráp được 55 chiếc xe ô tô.


Giải bài 5 trang 121 Toán 6 Tập 1 CTST

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ 2007 và 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Năm nào sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất, năm nào thấp nhất?

Bài giải:

a) Bảng thống kê tương ứng:

Năm Số lượng gạo (triệu tấn)
2007 4,53
2008 4,68
2009 6,05
2010 6,75
2011 7,13
2012 7,72
2013 6,68
2014 6,32
2015 6,57
2016 4,89
2017 5,77

b) Năm 2012 sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn), năm 2007 sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn).


Giải bài 6 trang 121 Toán 6 Tập 1 CTST

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thi tập trung được ghi lại trong bảng sau:

Hãy vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Có môn học nào Hùng có điểm thi giảm đi hay không?

Bài giải:

Biểu đồ cột kép biểu diễn như sau:

a) Môn khoa học tự nhiên Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng đạt được tiến bộ ít nhất.

c) Có môn Ngoại ngữ 1 điểm thi Hùng có điểm bị giảm đi từ 7 xuống 5.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Bài tập cuối chương 4 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com