Giải Unit 2 – PROJECT trang 25 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 2: MY HOUSE sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 2 – PROJECT trang 25 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 2: MY HOUSE

PROJECT trang 25 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

STRANGE HOUSES

(Những ngôi nhà kỳ lạ)

These are some strange houses around the world.

(Đây là những ngôi nhà kỳ lạ trên khắp thế giới.)


Giải bài 1 trang 25 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Which one would you like to live in? Why?

(Em muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?) 

Trả lời:

I would like to live in house C because it has a shape of a drop of water and it’s on a large meadow. Here I can enjoy cool and fresh air, play many kinds of outdoor games with my family and friends or have picnic.

(Tôi muốn sống trong ngôi nhà C vì nó có hình dạng của một giọt nước và nó nằm trên một đồng cỏ lớn. Ở đây tôi có thể tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành, chơi nhiều loại trò chơi ngoài trời với gia đình và bạn bè của tôi hoặc đi dã ngoại.)

Hoặc:

I would like to live in the house of picture C because it’s beautiful and green.


Giải bài 2 trang 25 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Now work in groups.

(Bây giờ làm việc theo nhóm.)

– Draw your own strange house.

(Vẽ ngôi nhà kỳ lạ của riêng em.)

– Decorate it.

(Trang trí nó.)

– Tell the class about your house.

(Kể cho cả lớp nghe về ngôi nhà của em.)

Trả lời:

This is the picture of my strange house. It has a shape of a cupcake because I like sweets very much. It’s colorful with brown, green, orange, pink, and white. Around the house there  are many candy trees. I really want to live in this house.

(Đây là hình ảnh của ngôi nhà kỳ lạ của mình. Nó có hình dạng của một chiếc bánh cupcake vì tôi rất thích đồ ngọt. Nó có nhiều màu sắc với nâu, xanh lá cây, cam, hồng, và trắng. Xung quanh nhà có rất nhiều cây kẹo. Tôi thực sự muốn sống trong ngôi nhà này.)

Hoặc:

My house has 7 rooms. They are 2 bedrooms, 2 bathrooms, one living room, one kitchen, one hall. There is a light, a sofa, a window and two picures, a chest of drawers in the living room. There is a bed, a wardrobe, a lamp, a desk, a computer, a bookshelf and a picture in my bedroom. My bathroom is next to my bedroom. My parent’s bedroom has a bed, a lamp, a chest of drawers, a window and a picture. The bathroom is next to my parents’ bedroom. There is a fridge, a sink, a cooker, a window, a cupboard in the kitchen. The hall is between the kitchen and the living room.

Hướng dẫn dịch:

(Nhà tôi có bảy phòng. Có hai phòng ngủ, hai nhà tắm, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng lớn. Có một cây đèn, một ghế sofa, một cửa sổ, một tủ kéo trong phòng khách. Có một cái giường, một tủ quần ảo, một đền ngủ, một bàn giấy, một máy vi tính, một kệ sách và một bức tranh trong phòng ngủ của tôi. Phòng tắm của tôi kế bên phòng ngủ của tôi. Phòng ngủ ba mẹ tôi có một cải giường, một đèn ngủ, một tủ kéo, một cửa sổ, và một bức tranh. Phòng tắm cạnh phòng ngủ của họ. Có một tủ lạnh, một bồn rửa chén, một bếp, một cửa sổ và một tủ chén trong nhà bếp. Phòng lớn nàm giữa nhà bếp và phòng khách.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 2 – LOOKING BACK trang 24 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – GETTING STARTED trang 26 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 2 – PROJECT trang 25 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com