Giải Unit 5 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 5 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

PROJECT trang 57 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

DREAM DESTINATION

(Điểm đến lí tưởng)

Giải bài 1 trang 57 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

In groups, make a poster about a natural wonder you would like to visit. In the poster, draw/print a picture of the place. Then give some information about the place:

Làm việc theo nhóm, làm một tờ quảng cáo về một kỳ quan thiên nhiên mà em muốn tham quan. Trong từ quảng cáo vẽ / in hình ảnh của nơi này. Sau đó cung cấp một số thông tin về nơi này:

– what the natural wonder is

(tên của kỳ quan là gì)

– where it is

(nó ở đâu)

– how you can go there

(có thể đến đây bằng phương tiện gì)

– what it is special about

(điều gì đặc biệt về nó)

– what you can do there

(bạn có thể làm gì ở đây)

Trả lời:

– Sa Pa

– Lao Cai province

(tỉnh Lào Cai)

– By coach, train, car, motorbike

(Bằng xe khách, tàu hỏa, ô tô, xe máy)

– Ham Rong mountain, O Quy Ho pass, Cat Cat village, Muong Hoa valley, Fansipan mount, O Long tea hill

(Núi Hàm Rồng, đèo Ô Quy Hồ, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, núi Phan-xi-băng, đồi trà Ô lông)

– watch amazing landscapes, enjoy local food, explore wild routes.

(ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đặc sản, khám phá các cung đường hoang dã.)


Giải bài 2 trang 57 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Introduce the attraction to your class.

(Giới thiệu điểm du lịch này với cả lớp.)

Trả lời:

Sa Pa is one of the most popular natural wonders of Viet Nam. It is in Lao Cai province. You can go there by coach, train, car or even motorbike. Sa Pa is famous for Ham Rong mountain, O Quy Ho pass, Cat Cat village, Muong Hoa valley, Fansipan mount, O Long tea hill,… . Tourists go there to watch amazing landscapes, enjoy local food (seven-coloured sticky rice), and explore wild routes.

Hướng dẫn dịch:

(Sa Pa là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nó thuộc tỉnh Lào Cai. Bạn có thể đến đó bằng xe khách, tàu hỏa, ô tô hoặc thậm chí là xe máy. Sa Pa nổi tiếng với núi Hàm Rồng, đèo Ô Quy Hồ, bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, đỉnh Fansipan, đồi chè Ô Long,… . Du khách đến đó để ngắm cảnh quan tuyệt vời, thưởng thức món ăn địa phương (xôi bảy màu), và khám phá các cung đường hoang dã.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 5 – LOOKING BACK trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – GETTING STARTED trang 58 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 5 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com