Giải Unit 6 – WRITING trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 6. Sports sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 6 – WRITING trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. Sports

WRITING trang 79 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 79 Tiếng Anh 6 CTST

Name five famous international sports stars. Who is the most famous sports star in your country? What is his/ her sport?

(HÃY NGHĨ! Kể tên năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng. Ai là ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất ở đất nước của bạn? Môn thể thao của anh ấy / cô ấy là gì?)

Trả lời:

The five most famous international sports stars are: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding, and Paige Vanzant.

(Năm ngôi sao thể thao quốc tế nổi tiếng nhất là: Ronda Rousey, Alex Morgan, Serena Williams, Tonya Harding và Paige Vanzant.)

The most famous sports star in my country is Nguyen Thi Anh Vien. Her sport is swimming.

(Ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất nước tôi là Nguyễn Thị Ánh Viên. Môn thể thao của cô ấy là bơi lội.)


Giải bài 1 trang 79 Tiếng Anh 6 CTST

Read the profile. When was Usain Bolt born? When was his first world champion?

(Hãy đọc hồ sơ. Usain Bolt sinh năm nào? Chức vô địch thế giới đầu tiên của anh ấy là khi nào?)

Usain Bolt

1. Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He’s one of the most successful athletes.

Hướng dẫn dịch:

Usain Bolt

1. Usain Bolt là một vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Bolt lần đầu tiên thi đấu trong các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.

Trả lời:

– He was born in Scherwood Content.

(Anh ấy được sinh ra ở Scherwood Content).

– When he was sixteen years old.

(Khi anh 16 tuổi.)


Giải bài 2 trang 79 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the Key Phrases. Which phrases do we use in paragraphs 1-3? Read the profile again and check.

(Nhìn vào các cụm từ khóa. Những cụm từ nào chúng ta sử dụng trong đoạn văn 1-3? Đọc lại hồ sơ và kiểm tra.)

KEY PHRASES

(CỤM TỪ QUAN TRỌNG)

Profile of a sports star

(Hồ sơ của một ngôi sao thể thao)

1. He / She is from …….

(Anh ấy / Cô ấy đến từ …….)

2. He / She was born ………

(Anh ấy / Cô ấy được sinh ra ở…………..)

3. He / She competed in …

(Anh ấy / Cô ấy đã thi đấu ở …)

4. He / She won ………………..

(Anh ấy / Cô ấy đã thắng ………………..)

5. He / She broke …..

(Anh ấy / Cô ấy đã phá vỡ …..)

6. He / She is one of the ……

(Anh ấy / Cô ấy là một trong những ……)

Trả lời:

Paragraph 1: 1 and 2

(Đoạn văn 1: 1 và 2)

Paragraph 2: 3

(Đoạn văn 2: 3)

Paragraph 3: 4, 5, and 6

(Đoạn 3: 4, 5 và 6)


Giải bài 3 trang 79 Tiếng Anh 6 CTST

Read the text again. Match three topics from a – e with paragraphs 1-3.

(Đọc văn bản một lần nữa. Nối ba chủ đề từ a – e với đoạn văn 1-3.)

a. His life now

(Cuộc sống của anh ấy bây giờ)

b. Greatest moments

(Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất)

c. Basic information

(Thông tin cơ bản)

d. Problems

(Các vấn đề)

e. Early career

(Sự nghiệp ban đầu)

Trả lời:

1 – c 2 – e 3 – b

1. Basic information

Usain Bolt is an athlete from Jamaica. He was born on 21st August 1986 in Sherwood Content. He lives in Kingston now.

2. Early career

Bolt first competed in sprint races as a schoolboy. At sixteen, he became the youngest ever world junior champion for 200 metres.

3. Greatest moments

Bolt broke world records in 100- and 200-metre races. He also won gold medals at the Olympics in Beijing and London. He’s one of the most successful athletes.

Hướng dẫn dịch:

1. Thông tin cơ bản

Usain Bolt là vận động viên đến từ Jamaica. Anh sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 tại Sherwood Content. Hiện anh đang sống ở Kingston.

2. Sự nghiệp ban đầu

Bolt lần đầu tiên tham gia các cuộc đua nước rút khi còn là một cậu học sinh. Ở tuổi mười sáu, anh trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất từng vô địch cự ly 200 m.

3. Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất

Bolt đã phá kỷ lục thế giới trong các cuộc đua 100 mét và 200 mét. Anh cũng đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội ở Bắc Kinh và London. Anh là một trong những vận động viên thành công nhất.


SKILLS STRATEGY

(CHIẾN LƯỢC KỸ NĂNG)

A profile should contain three paragraphs:

(Một hồ sơ phải có ba đoạn)

• Introduce the person (their name, place of birth, birthday and where they live).

(Giới thiệu người đó (tên, nơi sinh, ngày sinh và nơi họ sống).)

• Write about the important events in their early life.

(Viết về những sự kiện quan trọng trong cuộc sống đầu đời của họ.)

• Write about their most significant achievements. Finally, add a general comment as a summary.

(Viết về những thành tựu quan trọng nhất của họ. Cuối cùng, thêm nhận xét chung dưới dạng tóm tắt.)

Giải bài 4 trang 79 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Read the Skill Strategy. Then follow the steps in the writing guide.

(Đọc Chiến lược kỹ năng. Sau đó làm theo các bước trong hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE

(HƯỚNG DẪN VIẾT)

A. TASK

(nhiệm vụ)

Write a profile of a sports star for a website.

(Viết tiểu sử của một ngôi sao thể thao cho một trang web.)

B. THINK AND PLAN

(nghĩ và lập kế hoạch)

1. Think of a sports star who you like.

(Hãy nghĩ về một ngôi sao thể thao mà bạn thích.)

2. Find information about the person and choose the most important points.

(Tìm thông tin về người đó và chọn những điểm quan trọng nhất.)

3. Make notes using the Key Phrases and the paragraph titles in exercise 3.

(Ghi chú sử dụng các Cụm từ chính và tiêu đề đoạn văn trong bài tập 3.)

C. WRITE

(viết)

Write the profile using your notes.

(Viết hồ sơ sử dụng ghi chú của bạn.)

D. CHECK

(kiểm tra)

• past simple verb forms

(các dạng động từ thì quá khứ đơn)

• past time expressions

(những cách biểu đạt quá khứ)

• paragraphs

(đoạn văn)

Trả lời:

Doan Van Hau is a football player from Viet Nam. He was born on 19th April 1999 in Thai Binh. He lives in Ha Noi now.

Van Hau became a regular part of Ha Noi club in 2017 when he was just 17, making him one of the youngest Vietnamese players to debut in the V.League 1. In 2018, he and his teammates were the runners-up of the AFC U-23 Championship.

(Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam. Anh sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999 tại Thái Bình. Hiện anh đang sống ở Hà Nội.

Văn Hậu trở thành một nhân tố quan trọng của Câu Lạc Bộ Hà Nội năm 2017, khi anh mới 17 tuổi, trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam trẻ nhất ở V.League 1. Năm 2018, anh và các đồng đội là Á quân AFC- Giải vô địch U-23.)

Hoặc:

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro is an footballer from Portugal. He was born in 5th February,1985. He lives in Manchester now

He is known for his playing skills and the record of scores in both football clubs or in national team.

(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro là một cầu thủ bóng đá đến từ Bồ Đào Nha. Anh sinh ngày 5 tháng 2 năm 1985. Hiện anh ấy sống ở Manchester

Anh ấy được biết đến với kỹ năng chơi bóng và thành tích ghi bàn ở cả câu lạc bộ bóng đá hay đội tuyển quốc gia.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – SPEAKING trang 78 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 6 – CULTURE trang 80 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – WRITING trang 79 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com