Giải Unit 7 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7: TELEVISION sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 7 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7: TELEVISION

PROJECT trang 15 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

How important is TV to you?

(Tivi quan trọng với bạn như thế nào?)

Giải bài tập trang 15 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to the class.

(Làm việc theo nhóm, sử dụng các câu hỏi bên dưới. Ghi chú lại câu trả lời của các bạn và sau đó báo cáo kết quả với cả lớp.)

1. What do you do in your free time?

(Bạn làm gì vào thời gian rảnh?)

A. Going out. (Đi chơi.)

B. Reading books. (Đọc sách.)

C. Watching TV. (Xem TV.)

D. Other: (Khác)

2. Where do you prefer to get information from?

(Bạn muốn lấy thông tin từ đâu?)

A. Books. (Sách.)

B. Friends. (Bạn bè.)

C. Television. (Vô tuyến.)

D. Other: (Khác)

3. How many hours a day do you watch TV?

(Bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?)

A. One hour. (1 giờ.)

B. Two hours. (2 giờ.)

C. More than two hours. (Nhiều hơn 2 giờ.)

D. Other: (Khác)

4. Why do you watch TV?

(Tại sao bạn xem TV?)

A. Because I have nothing else to do.

(Bởi vì tôi không có gì khác để làm.)

B. Because my parents want me to.

(Vì bố mẹ tôi muốn tôi xem.)

C. Because I like it. (Vì tôi thích nó.)

D. Other: (Khác)

5. How long do you think you can live without TV?

(Bạn nghĩ mình có thể sống được bao lâu không có TV?)

A. Just one day. (Chỉ một ngày.)

B. Up to a week. (Tối đa một tuần.)

C. Up to a month. (Lên đến một tháng.)

D. Other: (Khác)

Trả lời:

1. Other: Surfing the Internet.

(Khác: Lướt mạng/ Internet)

2. Other: Internet.

(Khác: Internet)

3. Other: Less than one hour.

(Khác: Ít hơn 1 tiếng.)

4. Other: Because I have online lessons on TV.

(Khác: Vì tôi có bài học trực tuyến trên TV.)

5. Other: I can completely live without TV.

(Khác: Tôi hoàn toàn có thể sống mà không cần TV.)

Hello everyone! I interviewed six members in my group and these are the results. In their free time, Mai and Nam go out, Minh reads books, Trung and Phong watch TV, but Nhi surfs the Internet. Mai, Nam, Trung prefer to get information from books, and Minh, Phong, Nhi prefer to do that from the Internet. All of them watch TV more than two hours a day because they they like it. Mai and Nhi think they can live without TV up to a month, but Nam, Minh , Trung, Phong think they can live without TV just one day.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào tất cả mọi người! Tôi đã phỏng vấn sáu thành viên trong nhóm của mình và đây là kết quả. Những lúc rảnh rỗi, Mai và Nam đi chơi, Minh đọc sách, Trung và Phong xem tivi, còn Nhi thì lướt mạng. Mai, Nam, Trung thích tìm hiểu thông tin từ sách và Minh, Phong, Nhi thích tìm hiểu thông tin từ Internet hơn. Tất cả họ xem TV hơn hai giờ một ngày vì họ thích nó. Mai và Nhi nghĩ rằng họ có thể sống mà không có TV đến một tháng, nhưng Nam, Minh, Trung, Phong nghĩ rằng họ có thể sống mà không có TV chỉ một ngày.


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – LOOKING BACK trang 14 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – PROJECT trang 15 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com