Giải Unit 9 – PROJECT trang 35 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 9: CITIES OF THE WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 9 – PROJECT trang 35 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 9: CITIES OF THE WORLD

PROJECT trang 35 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

My journey around the world!

(Hành trình vòng quanh thế giới của tôi!)

Giải bài tập trang 35 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in groups.

– Choose one city in the world you would like to visit.

– Find necessary information for your visit.

(Làm việc nhóm.

– Chọn một thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm.

– Tìm thông tin cần thiết cho chuyến thăm của bạn.)

Suggestions: (gợi ý)

• What city is it?

(Đó là thành phố nào?)

• Where is it?

(Nó ở đâu?)

• How can you go there?

(Bạn có thể đến đó bằng cách nào?)

• What’s the weather like there?

(Thời tiết ở đó như thế nào?)

• What would you like to see and do there?

(Bạn muốn xem và làm gì ở đó?)

Trả lời:

– It is Seoul.

– It’s in  Korea.

– I can go there from Viet Nam by plane.

– The weather is very different among for seasons. The most pleasant seasons for most people in the city are spring and autumn, when azure skies and comfortable temperatures are typical.

– I’d to discover Lotte World, buy cosmetics at Myeongdong, explore Bukchon Hanok Village, catch the guard changing ceremony at Gyeongbokgung Palace, ride the world’s steepest wooden roller coaster at Everland, take the cable car up Mount Namsan, indulge in delicious street food, have a photo-shoot at Common Ground, buy traditional souvenirs at Insadong.

Hướng dẫn dịch:

– Đó là Seoul.

– Nó ở Hàn Quốc.

– Tôi có thể đến đó từ Việt Nam bằng máy bay.

– Thời tiết rất khác nhau giữa các mùa. Các mùa dễ chịu nhất đối với hầu hết mọi người trong thành phố là mùa xuân và mùa thu, khi bầu trời trong xanh và nhiệt độ dễ chịu là đặc trưng.

– Tôi muốn khám phá Lotte World, mua mỹ phẩm ở Myeongdong, khám phá làng Bukchon Hanok, đón lễ đổi gác ở Cung điện Gyeongbokgung, đi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ dốc nhất thế giới tại Everland, đi cáp treo lên Núi Namsan, thưởng thức những con phố ngon đồ ăn, chụp ảnh tại Common Ground, mua quà lưu niệm truyền thống tại Insadong.


Bài trước:

👉 Giải Unit 9 – LOOKING BACK trang 34 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 9 – PROJECT trang 35 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com