HĐTH&TN: Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài HĐTH&TN: Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM

HĐ1 VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Hoạt động 1 trang 115 Toán 7 tập 1 KNTT

– Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ:

• Website của Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/

(mục Số liệu thống kê → Dân số và lao động).

• Website https://worldometers.info/

(mục Population → Population by Country → Vietnam).

– Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được.

– Hình vẽ dưới đây cho biết về cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020.

Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính (nam, nữ) và theo nơi sinh sống (thành thị, nông thôn).

Trả lời:

Thu thập số liệu từ website của Tổng cục thống kê, em được:

– Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Số người 88,87 89,9 90,75 91,71 92,68 93,64 94,6 95,55 96,46 97,58

– Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính:

Giới tính Nam Nữ
Tỉ lệ 49,8% 50,2%

– Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo nơi sinh sống:

Nơi sinh sống Thành thị Nông thôn
Tỉ lệ 36,8% 63,2%

HĐ2 VẼ BIỂU ĐỒ

Hoạt động 2 trang 115 Toán 7 tập 1 KNTT

– Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.

– Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

Trả lời:

– Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Số người 88,87 89,9 90,75 91,71 92,68 93,64 94,6 95,55 96,46 97,58

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020:

– Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính:

Giới tính Nam Nữ
Tỉ lệ 49,8% 50,2%

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính:

– Bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số theo nơi sinh sống:

Nơi sinh sống Thành thị Nông thôn
Tỉ lệ 36,8% 63,2%

Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống:


HĐ3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Hoạt động 3 trang 115 Toán 7 tập 1 KNTT

– Nhận xét về xu thế số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020.

– Nhận xét về cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống.

– Tính số dân Việt Nam sống ở thành thị, nông thôn năm 2020.

Trả lời:

– Dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 có xu hướng tăng.

– Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính ở mức độ đồng đều. Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống có sự chênh lệch khá lớn.

– Số dân Việt Nam sống ở thành thị năm 2020:

36,8% . 97,58 ≈ 35,91 (triệu người).

Số dân Việt Nam sống ở nông thôn năm 2020:

97,58 – 35,91 = 61,67 (triệu người).


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI MÁY TÍNH

1. Vẽ biểu đồ hình quạt tròn bằng Excel


2. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng bằng Excel


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com