HĐTH&TN: Sử dụng máy tính cầm tay sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Hoạt động thực hành trải nghiệm sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung HĐTH&TN: Sử dụng máy tính cầm tay sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY

MỤC TIÊU

Sử dụng máy tính cầm tay để thực hành các phép tính đã học với số tự nhiên, số nguyên, số thập phân.

1. MỘT SỐ PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH

2. CHẾ ĐỘ TÍNH TOÁN SỐ HỌC

3. VÍ DỤ

GIẢI BÀI TẬP

Giải bài 1 trang 120 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính:

a) 2.[3.52 – 2(5 + 7)] + 33;

b) 3.{120 + [55 – (11-3.22)} + 23.

Bài giải:

a) Bấm phím như sau:

+ 3^3; b) 3.{120 + [55 – (11-3.2^2)} + 2^3″ />

Màn hình hiện kết quả:

b) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:


Giải bài 2 trang 120 Toán 6 tập 1 KNTT

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

a) 847;     b) 246.

Bài giải:

a) Nhập 847 và ấn “=”

Ấn “SHIFT” + “FACT”

Màn hình hiện 7 x 112

Vậy 847 = 7 . 112

b) Nhập 246 và ấn “=”

Ấn “SHIFT” + “FACT”

Màn hình hiện  2 x 3 x 41

Vậy 246 = 2 . 3 . 41.


Giải bài 3 trang 120 Toán 6 tập 1 KNTT

Tìm:

a) ƯCLN (215, 75);

b) BCNN (45, 72).

Bài giải:

a) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Vậy ƯCLN (215, 75) = 5.

b) Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Vậy BCNN (45, 72) = 360.


Giải bài 4 trang 120 Toán 6 tập 1 KNTT

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Bài giải:

Bấm phím như sau:

Màn hình hiện kết quả:

Do đó số 14 791 ngoài có hai ước là 1 và 14 791 còn có thêm hai ước là 7 và 2113.

Vậy 14 791 là hợp số.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Sử dụng máy tính cầm tay sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com