HĐTH&TN: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 8 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


Hoạt động 3. THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CHO MỘT MỤC TIÊU TIẾT KIỆM

MỤC TIÊU

Vận dụng các kiến thức đã học về thống kê để lập kế hoạch tiết kiệm tài chính nhằm đạt một mục tiêu của cá nhân hoặc của nhóm.

CHUẨN BỊ

‒ Giáo viên cung cấp cho mỗi tổ một tờ giấy A3 để làm áp phích.

– Mỗi học sinh chuẩn bị máy tính cầm tay, thước thẳng, bút bi, bút chì màu.

– Sách giáo khoa Toán 8, tập một.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm.

2. Nhóm trưởng:

− Lấy ý kiến các bạn về một mục tiêu của nhóm, chẳng hạn: Muốn mua một trái bóng đá, bóng rổ, cặp vợt cầu lông dùng chung của nhóm, tổ chức một chuyến tham quan hoặc đi làm từ thiện chung của lớp.

– Phân công các bạn lập kế hoạch tiết kiệm cụ thể hằng ngày.

– Lập bảng thống kê theo dõi tiến độ từ lúc bắt đầu cho đến khi đạt mục tiêu.

– Vẽ biểu đồ thống kê biểu diễn các dữ liệu trong kế hoạch của nhóm (theo mẫu gợi ý).

‒ Phân công vẽ khẩu hiệu và trang trí áp phích.

3. Mỗi nhóm lên trước bục để thuyết trình giới thiệu sản phẩm của nhóm.

Chú ý:

a) Các nhóm có thể trình bày sản phẩm dưới dạng trang trình chiếu nếu nhà trường có điều kiện.

b) Giáo viên có thể yêu cầu học sinh trong mỗi nhóm tự thiết lập một mục tiêu tiết kiệm cá nhân và bình chọn trong nhóm ra một học sinh tiêu biểu để báo cáo.

c) Giáo viên có thể tổ chức cho cả lớp thiết lập một mục tiêu tiết kiệm chung cho cả lớp, chẳng hạn như một chuyến đi chơi dã ngoại cuối học kì 2 để tăng sự hứng thú cho học sinh.

Trả lời:

Ví dụ:

Kế hoạch tài chính của nhóm 1, lớp 8A:

Mục tiêu tiết kiệm: Đi thăm các bạn học sinh mồ côi tại địa phương.

Kì vọng tiết kiệm được của cả nhóm 10 học sinh: 4 000 000 đồng.

Thời gian dự kiến: 7 tháng (từ ngày 1/11 năm nay đến ngày 30/5 năm sau).

Mỗi học sinh tiết kiệm mỗi ngày: 2 000 đồng.

Nhóm 1 tiết kiệm mỗi ngày: 2 000 . 10 = 20 000 (đồng).

Bảng số liệu thống kê của nhóm:

Biểu đồ biểu diễn:

Bài giải:

Kế hoạch tài chính của lớp 8A:

Mục tiêu tiết kiệm: Chụp ảnh kỉ yếu lớp.

Kì vọng tiết kiệm được của cả lớp 8A có 30 học sinh: 6 000 000 đồng.

Thời gian dự kiến: 7 tháng (từ ngày 1/11 năm nay đến ngày 30/5 năm sau).

Mỗi học sinh tiết kiệm mỗi ngày: 1 000 đồng.

Cả lớp tiết kiệm mỗi ngày: 1 000 . 30 = 30 000 (đồng).

Bảng số liệu thống kê của lớp:

Biểu đồ biểu diễn:


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 trang 9 sgk Toán 8 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm sgk Toán 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com