HĐTH&TN: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động, thực hành, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM TRONG TRÒ CHƠI MAY RỦI

Mục tiêu:

– Vận dụng kiến thức về xác suất thực nghiệm để đánh giá các khả năng có thể xảy ra trong một số mô hình xác suất gắn với trò chơi.

– Rèn luyện năng lực mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, tư duy và lập luận toán học và giao tiếp toán học.

Chuẩn bị:

– Giấy, bút, thước kẻ, máy tính cầm tay.

– Ba chiếc cốc giấy.

– Một phần thưởng nhỏ có thể đặt lọt vào trong cốc.

Tiến hành hoạt động:

Hoạt động 1 trang 106 Toán 6 tập 2 CTST

Dự đoán khả năng

Bốn bạn An, Bình, Châu, Dương chơi trò xoay một mũi tên làm bằng bìa cứng trên tờ giấy hình vuông được chia thành 4 phần như hình vẽ.

Trong mỗi lượt chơi, nếu đầu mũi tên chỉ vào tên ai, bạn đó sẽ là người thắng.

a) Hãy thảo luận xem nếu lặp lại hoạt động xoay mũi tên trên nhiều lần thì khả năng chiến thắng của ai cao nhất.

b) Học sinh trong lớp chia nhóm thực hiện trò chơi trên 30 lần.

Lập bảng kiếm đêm để ghi lại kết quả mỗi lần chơi. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện môi bạn giành chiến thắng và so sánh với kết quả dự báo ở câu a.

Hoạt động 2 trang 49 Toán 6 tập 2 CTST

Ai may mắn hơn?

Người dẫn chương trình bí mật đặt một phần thưởng vào một trong ba chiếc cốc đặt úp ở trên bàn.

Ba bạn An, Bình, Châu lần lượt chơi như sau: Đầu tiên, An chọn một cốc và nhấc lên.

Nếu dưới cốc có phần thưởng thi An là người thắng cuộc còn Binh và Châu không cần phải mở các cốc còn lại.

Nếu cốc An chọn không có phần thưởng thì Bình sẽ chọn một trong hai cốc còn lại và nhấc lên.

Nếu dưới cốc Bình chọn có phần thưởng thì mình là người thắng cuộc. Trái lại, phần thưởng sẽ nằm ở cốc cuối cùng và Châu sẽ là người thắng cuộc.

a) Hãy thảo luận xem ai trong ba bạn An, Bình, Châu sẽ là người chơi may mắn nhất?

b) Học sinh trong lớp chia nhóm để đóng vai người dẫn chương trinh, An, Bình, Châu và thực hiện trò chơi trên 30 lần.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện môi bạn giành chiến thắng và rút ra kết luận xem ai là người chơi may mắn nhất.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 105 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải Bài tập cuối chương 9 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com