Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 77 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 3. LỜI SÔNG NÚI. Nội dung bài Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 77 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


Củng cố, mở rộng

Câu 1 trang 77 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Kẻ bảng theo mẫu sau vào vở và điền các thông tin phù hợp:

Văn bản Thời điểm ra đời Luận đề Luận điểm Lí lẽ Bằng chứng
Hịch tướng sĩ
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Trả lời:

Văn bản Thời điểm ra đời Luận đề Luận điểm Lí lẽ Bằng chứng
Hịch tướng sĩ Cuối thế kỷ 13 trước cuộc chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 Khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính – Tội ác của giặc và lòng căm thù giặc.

– Phê phán thói hưởng lạc cá nhân từ đó thức tỉnh tinh thần yêu nước của tướng sĩ

– Kêu gọi tướng sĩ

– Sự ngược ngạo, tàn ác, tham lam của quân giặc.

– Những thú vui tiêu khiển, sự giàu có cũng không thể chống lại quân giặc. Nếu để nước nhục thì chịu tiếng xấu muôn đời.

– Chỉ có luyện binh đánh giặc mới có thể chiến thắng, cửa nhà no ấm, tiếng thơm muôn đời.

– Dựa vào đạo thần chủ, trước sự xâm lược của quân Mông – Nguyên, Trần Quốc Tuấn coi giặc là kẻ thù không đội trời chung.

– Nếu không rửa nhục cho chủ, cho nước thì muôn đời để thẹn, không còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa.

– Những tấm gương trung thần nghĩa sĩ: Kỷ Tín, Do Vu, Dự Nhượng, Kính Đức, Cảo Khanh, Vương Công Kiên, Nguyễn Văn Lập, Cốt Đãi Ngột Lang, Xích Tu Tư.
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Bài văn trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay) Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta – Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
– Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.
– Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.
– Bổn phận của chúng ta phải làm cho tinh thần yêu nước được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
– Tinh thần yêu nước trong lịch sử (“lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại”)

– Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngày nay (“đồng bào ta ngày nay…”)

– Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…

– “Mọi người dân từ trẻ đến già, từ miền xuôi đến miền ngược cùng một lòng yêu nước giết giặc, nam nữ công nhân và nông dân hăng hái tham gia sản xuất … ”


Câu 2 trang 77 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Kẻ bảng theo mẫu sau vào vở và điền thông tin phù hợp.

Xác định luận điểm Hịch tướng sĩ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Luận điểm 1 – Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

– Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

Luận điểm 2 – Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

– Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

Luận điểm n – Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

– Đoạn từ … đến …

– Đoạn văn thuộc kiểu:

Trả lời:

Xác định luận điểm Hịch tướng sĩ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Luận điểm 1 – Đoạn từ đầu đến “còn lưu tiếng tốt”.

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn quy nạp

– Đoạn từ đầu đến “lũ cướp nước”

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn diễn dịch

Luận điểm 2 – Đoạn từ “huống chi ta” đến “ta cũng vui lòng”.

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn song song

– Đoạn từ “lịch sử ta” đến “dân tộc anh hùng”

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn hỗ hợp

Luận điểm 3 – Đoạn từ “các ngươi ở cùng ta” đến “phỏng có được không”

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn hỗn hợp

– Đoạn từ “đồng bào ta” đến “lòng nồng nàn yêu nước”

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn hỗn hợp

Luận điểm 4 – Đoạn từ “nay ta chọn binh pháp” đến hết

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn song song

– Đoạn từ “tinh thần yêu nước” đến hết

– Đoạn văn thuộc kiểu: đoạn văn quy nạp


Câu 3 trang 77 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Từ các thông tin ở hai bảng trên, hãy rút ra những đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận.

Trả lời:

Những đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận: Một bài văn nghị luận có luận điểm, lí lẽ, bằng chứng. Bài văn có luận điểm chính và luận điểm phụ:

– Luận điểm ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định, diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu

– Luận điểm cần đúng đắn, tiêu biểu mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục

– Lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm, luận cứ phải chân thật, đúng đắn thì mới khiến luận điểm có sức thuyết phục.


Câu 4 trang 77 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Nêu những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng bằng chứng ở hai văn bản Hịch tướng sĩ và Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Trả lời:

Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng bằng chứng ở hai văn bản Hịch tướng sĩ và Tinh thần yêu nước của nhân dân ta:

– Giống nhau: Dẫn chứng đều là những nhân vật có thật trong lịch sử.

– Khác nhau:

+ Hịch tướng sĩ dùng dẫn chứng để khích lệ binh lính chiến đấu.

+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta dùng dẫn chứng để bày tỏ truyền thống yêu nước của dân tộc.


Câu 5 trang 77 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Tìm đọc một văn bản nghị luận bàn về vấn đề xã hội, ghi vào vở luận đề, các luận điểm, các kiểu đoạn văn được sử dụng ở văn bản đó.

Trả lời:

Ví dụ văn bản: Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI

– Luận đề: Lối sống đơn giản.

– Luận điểm:

+ Luận điểm 1: Sống đơn giản là gì?

+ Luận điểm 2: Lợi ích của việc sống đơn giản

– Các kiểu đoạn văn:

+ Đoạn 1: Đoạn văn diễn dịch

+ Đoạn 2: Đoạn văn quy nạp

+ Đoạn 3: Đoạn văn diễn dịch

+ Đoạn 4: Đoạn văn diễn dịch

+ Đoạn 5: Đoạn văn song song.

Hoặc:

“Chỉ cần có ước mơ đủ lớn, ý chí sẽ đưa bạn đến thành công”. Quả đúng là như vậy, khi bạn dám ước mơ, dám đặt ra mục tiêu lý tưởng cho mình thì chắc chắn ý chí sẽ là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh để bạn chạm tay tới cánh cửa thành công. Sau khi học xong hai văn bản “Hê-ra-clét đi tìm táo vàng” và “Chiến thắng Mtao Mxây” đã cho ta thấy rằng sức mạnh ý chí đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi con người.

Ý chí không phải từ khi sinh ra chúng ta đã sở hữu nó mà ý chí được sinh ra trong quá trình chúng ta rèn luyện bản thân. Ý chí là nghị lực vươn lên trong cuộc sống, khi gặp khó khăn cũng không lùi bước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Sức mạnh ý chí sẽ giúp cho con người vượt qua khó khăn một cách dễ dàng hơn và nhận được sự kính phục từ mọi người.

Người có sức mạnh ý chí là người luôn lạc quan trong cuộc sống, khi gặp khó khăn họ sẽ tìm cách để vượt qua chứ không chịu đầu hàng. Dẫu biết trên đời này không có ai là hoàn hảo nhưng chúng ta đều có thể cố gắng, trau dồi tri thức, làm đẹp cho bản thân để trở thành một phiên bản tốt nhất. Trong văn học, ta bắt gặp một Hê-ra-clét là người người phàm nhưng lại mang ý chí, sức mạnh phi thường. Sức mạnh ý chí chính là động lực giúp Hê-ra-clét chiến thắng các vị thần trong các cuộc giao đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đem táo vàng về cho nhà vua. Bên cạnh đó, nhân vật Đăm Săn trong “Chiến thắng Mtao Mxây” cũng là người anh hùng mà chúng ta đáng ngưỡng mộ. Đăm Săn đã chiến đấu oanh liệt để cứu vợ khi bị Mtao Mxây bắt vợ và trở thành tù trưởng đáng kính của buôn làng. Không chỉ trong văn học, ở cuộc sống đời thường ta vẫn luôn bắt gặp những tấm gương có ý chí, nghị lực phi thường. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ câu chuyện về người thầy Nguyễn Ngọc Ký. Thầy Nguyễn Ngọc Ký bị bại liệt cả hai tay nhưng bằng một sức mạnh phi thường thầy đã học viết bằng chân và trở thành một người thầy giáo đáng kính. Có lẽ, những khiếm khuyết trên cơ thể cũng không thể làm khó được thầy bởi thầy luôn nuôi trong mình một ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết, một ngọn lửa của ý chí vững vàng. Bởi vậy, sức mạnh ý chí có vai trò vô cùng to lớn và quan trọng trong việc khẳng định bản thân và sự thành công của mỗi người. Sức mạnh ý chí giúp con người sống có mục tiêu, hành động rõ ràng và luôn luôn biết cố gắng để đạt được mục tiêu. Sức mạnh ý chí còn giúp cho con người đứng vững trước những phong ba, bão táp của cuộc đời.

Bên cạnh những tấm gương về sức mạnh ý chí thì vẫn còn tồn tại một bộ phận nhỏ những người không nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh ý chí. Thật đáng phê phán những người hèn nhát, dám nghĩ nhưng không dám làm, những người không có ý chí, nghị lực, thấy khó khăn đã vội nản chí, có lối sống ích kỉ và chỉ biết dựa dẫm vào người khác để đạt được mong muốn.

Để cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn và để cho mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa thì mỗi chúng ta cần trau dồi, rèn luyện bản thân để không bị gục ngã khi gặp khó khăn, thất bại. Bên cạnh đó, chúng ta cần chọn cho mình một thái độ sống tích cực, biết vươn lên để khẳng định chính mình.

Sức mạnh ý chí đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mỗi người. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, khi bạn vấp ngã hay gặp khó khăn thì sức mạnh ý chí sẽ là nút gỡ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại. Do vậy, bạn hãy tự tin khẳng định chính mình và bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình để đem lại những năng lượng tích cực cho chính mình và mọi người xung quanh.

⇒ Xác định luận đề, luận điểm:

– Luận đề: Sức mạnh của ý chí con người

– Luận điểm:

+ “Sức mạnh ý chí có vai trò quan trọng trong việc khẳng định bản thân và sự thành công của mỗi người.”

+ “Sức mạnh ý chí giúp con người sống có mục tiêu, hành động rõ ràng và luôn luôn biết cố gắng để đạt được mục tiêu.”

– Kiểu đoạn văn: song song


Bài trước:

👉 Soạn bài Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh) sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Chiếu dời đô sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 77 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com