Soạn bài Đọc mở rộng trang 123 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 5. NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI. Nội dung bài Soạn bài Đọc mở rộng trang 123 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG

Câu 1 trang 123 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Tìm đọc một số bài thơ trào phúng viết theo thể thất ngôn bát cú, tứ tuyệt Đường luật; một số hài kịch và truyện cười. Ghi vào nhật kí đọc sách những thông tin đáng chú ý về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản em đã đọc.

Trả lời:

♦ Một số bài thơ trào phúng viết theo thể thất ngôn bát cú, tứ tuyệt Đường luật; một số hài kịch và truyện cười:

Đẽo cày giữa đường.

Tam đại con gà…

♦ Nội dung nghệ thuật bài thơ: Đề đền Sầm Nghi Đống:

– Nội dung: khái vọng được bình đẳng, khát vọng lập nên sự nghiệp anh hùng vẻ vang của một người phụ nữ.

– Nghệ thuật: sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật cùng nghệ thuật trào phúng.


Câu 2 trang 123 Ngữ Văn 8 tập 1 KNTT

Trao đổi với các bạn về:

– Chủ đề, các yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật (bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối) và nghệ thuật trào phúng của tác giả.

– Chủ đề và các yếu tố của hài kịch như: xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng được sử dụng trong văn bản.

– Chủ đề và các yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật và ngôn ngữ của văn bản đã đọc.

Trả lời:

♦ Bài thơ: Đề đền Sầm Nghi Đống

– Bố cục 4 phần: Khởi – thừa – chuyển – hợp.

– Niêm:

T – T – B – B – T – T – B (Vần)

B – B – T – T – T – B – B (Vần)

T – B – T – T – B – B – T

B – T – B – B – T – T – B

– Luật: Thanh trắc

– Nhịp: 4/3

♦ Hài kịch: Trưởng giả học làm sang

– Chủ đề: Châm biếm, mỉa mai những kẻ học đòi, ngu dốt.

– Nhân vật: ông Giuốc-đanh, phó may, thợ may.

– Thủ pháp trào phúng: Châm biếm – mỉa mai.

♦ Truyện cười: Đẽo cày giữa đường

– Chủ đề: Phê phán những kẻ không có chính kiến trong xã hội.

– Nhân vật: Anh đẽo cày, người đi đường.

– Ngôn ngữ: Hài hước gần gũi.


Bài trước:

👉 Soạn bài Giá không có ruồi sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài ÔN TẬP HỌC KÌ I sgk Ngữ Văn 8 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng trang 123 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com