Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 9. Trái Đất – ngôi nhà chung. Nội dung bài Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


Đọc mở rộng

1. Tìm đọc một số văn bản nghị luận và văn bản thông tin mà em thích

Chú ý các đặc điểm của văn bản nghị luận và văn bản thông tin sau:

a. Văn bản nghị luận

– Khái niệm: Là loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.

– Các yếu tố cơ bản trong văn nghị luận: Để văn bản thực sự có sức thuyết phuc, người viết (người nói) cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng.

+ Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của mình.

+ Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tế đời sống hoặc từ các nguồn khác để chứng minh cho lí lẽ.

b. Văn bản thông tin

– Các yếu tố: Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan đề), đề mục (tên gọi của các phần), đoạn văn, tranh ảnh,…

– Cách triển khai: Mỗi văn bản thông tin thường có một cách triển khai riêng. Bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin có thể được triển khai theo quan hệ nhân quả, nguyên nhân được nêu trước, tiếp sau đó là kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục.

2. Trao đổi, thảo luận về những văn bản mà em đã đọc

Trao đổi, thảo luận về những văn bản mà em đã đọc.


Bài trước:

👉 Soạn bài Sinh vật trên Trái Đất được hình thành như thế nào sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng trang 97 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com