Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 10. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Ghe xuồng Nam Bộ

Nội dung chính:

Văn bản cho thấy sự phong phú về các phương tiện sông nước của vùng Nam Bộ. Ghe xuồng vừa là một loại phương tiện vô cùng hữu hiệu, nó còn gắn bó vô cùng mật thiết với cư dân vùng sông nước, lại vừa ẩn chứa bên trong những giá trị văn hóa vô cùng độc đáo.


1. Chuẩn bị

Câu hỏi trang 76 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.

– Khi đọc văn bản thông tin, các em cần chú ý:

+ Văn bản triển khai thông tin theo cách nào?

+ Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần là gì?

+ Đối tượng nào được giới thiệu trong văn bản?

+ Người viết chia đối tượng thành mấy loại? Trong mỗi loại lớn có những loại nhỏ nào?

+ Qua văn bản, em hiểu thêm những gì về đối tượng được giới thiệu?

Trả lời:

– Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.

– Khi đọc văn bản thông tin, các em cần chú ý:

+ Văn bản triển khai thông tin theo cách phân loại đối tượng thành nhiều loại nhỏ để giới thiệu, giải thích.

+ Bố cục của văn bản gồm 4 phần. Nội dung chính của mỗi phần là.

• Đoạn 1: Từ đầu đến “chia thành nhiều loại”: Sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ.

• Đoạn 2: Tiếp theo đến “trong giới thương hồ”: Tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại.

• Đoạn 3: Tiếp theo đến “Bình Đại (Bến Tre) đóng: Tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại.

• Đoạn 4: Còn lại: Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.

+ Đối tượng được giới thiệu trong văn bản là các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ.

+ Người viết chia đối tượng thành 2 loại lớn là ghe và xuồng? Trong mỗi loại lớn có những loại nhỏ sau: Xuồng có xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy,…Ghe có các loại là ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải.

+ Qua văn bản, em hiểu thêm về sự đa dạng, phong phú của các loại ghe, xuồng Nam Bộ.


Câu hỏi trang 76 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Đọc trước văn bản Ghe xuồng Nam Bộ; tìm hiểu thêm về các phương tiện được nêu trong văn bản.

Trả lời:

Ở vùng sông nước Nam Bộ, hay ven biển, thường có thuyền, ghe, xuồng.


Câu hỏi trang 76 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Em biết những phương tiện đi lại nào mang tính đặc trưng của người dân ở mỗi vùng miền trên đất nước ta? Trong số đó, em thích phương tiện nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

– Miền núi: đi bộ, xe ngựa, xe bò…

– Đồng bằng và thành phố: xe đạp, xe máy, xe ô tô,…

– Vùng sông nước miền Tây: ghe, xuồng, thuyền, bè,…

→ Em thích nhất là xe đạp vì nó vừa không gây ô nhiễm môi trường lại vừa tốt cho sức khỏe.


2. Đọc hiểu

Câu hỏi trang 77 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Phần (1) cho biết bài viết sẽ triển khai ý tưởng và thông tin theo cách nào?

Trả lời:

Theo cách phân chia các đối tượng thành nhiều loại (đặc điểm sản xuất, chức năng sử dụng và phương thức hoạt động).


Câu hỏi trang 77 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Trong phần (2) có mấy đối tượng được nhắc đến?

Trả lời:

Đối tượng được nhắc đến là xuồng (gồm các đối tượng nhỏ: xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc, xuồng máy).


Câu hỏi trang 77 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Chú ý các cước chú (i) và (ii) của văn bản.

Trả lời:

(i): Tam bản: Xuất xứ từ tiếng Hoa “xam pản”, người Pháp phiên âm thành “sampan” (Cước chú của tác giả văn bản).

(ii): Chài: xuất xứ từ tiếng “Pok chài”của người Triều Châu, Trung Quốc (Pok: nhiều; chài: tải). Ghe chài: loại ghe có sức tải lớn (Cước chú của tác giả văn bản).


Câu hỏi trang 77 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Phần (3) giới thiệu về loại phương tiện gì? Chú ý các loại nhỏ trong đó.

Trả lời:

Ghe: ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải.


Câu hỏi trang 78 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Ở đoạn này, người viết có triển khai thông tin theo cách phân loại không?

Trả lời:

Người viết có triển khai thông tin theo cách phân loại.


Câu hỏi trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Nội dung chính của phần (4) là gì?

Trả lời:

Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.


Câu hỏi trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Các tài liệu tham khảo được tác giả xếp theo thứ tự nào?

Trả lời:

Các tài liệu tham khảo được tác giả xếp theo thứ tự từ tham khảo nhiều đến tham khảo ít.


TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Xác định bố cục của văn bản Ghe xuồng Nam Bộ. Nêu nội dung chính của mỗi phần trong văn bản.

Trả lời:

– Phần 1 (Từ đầu đến “chia thành nhiều loại”): Sự đa dạng của các loại ghe xuồng ở Nam Bộ

– Phần 2 (Tiếp đến “trong giới thương hồ”): Tác giả giới thiệu các loại xuồng và đặc điểm của từng loại

– Phần 3 (Tiếp theo đến “Bình Đại (Bến Tre) đóng”): Tác giả giới thiệu các loại ghe và đặc điểm của từng loại

– Phần 4 (Còn lại): Giá trị của các loại ghe, xuồng đối với kinh tế và văn hóa của người dân Nam Bộ.


Câu 2 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Mục đích của văn bản là gì? Các nội dung trình bày trong văn bản Ghe xuồng Nam Bộ đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào?

Trả lời:

Giới thiệu các loại ghe, xuồng ở Nam Bộ thông qua việc giới thiệu và phân loại các loại ghe xuồng từ khái quát đến cụ thể.


Câu 3 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Người viết đã chọn cách nào để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản? Chỉ ra những biểu hiện cụ thể và hiệu quả của cách triển khai ấy.

Trả lời:

– Người viết đã chọn cách phân chia đối tượng thành các loại nhỏ

– Biểu hiện cụ thể: phần 3 giới thiệu về loại phương tiện ghe (gồm những loại nhỏ hơn: ghe bầu, ghe lồng, ghe chải, ghe cào tôm, ghe ngo, ghe hầu, ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rừng Phước Hải)

→ Giúp người đọc dễ hiểu và dễ nhớ được những nội dung mà văn bản đề cập.


Câu 4 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Các cước chú (“tam bản”, “chài”) và tài liệu tham khảo trong văn bản có mục đích gì? Em thấy có cần chú thích thêm những từ ngữ, kí hiệu nào khác trong văn bản không?

Trả lời:

Mục đích: giải nghĩa từ khó, làm rõ hơn các thông tin được trình bày trong văn bản.

Theo em, không cần thêm từ ngữ, kí hiệu khác nữa.


Câu 5 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Qua văn bản, em có nhận xét gì về ghe, xuồng nói riêng và các phương tiện đi lại ở Nam Bộ nói chung?

Trả lời:

Là những phương tiện phong phú và đa dạng với kiểu loại và chức năng khác nhau, vừa đem lại công dụng cho đời sống hằng ngày vừa góp phần làm nên văn hóa truyền thống nơi đây.

Hoặc:

Qua văn bản, em có nhận xét gì về ghe xuồng là đó đều là những phương tiện phổ biến, thuận tiện và hữu dụng đối với người dân trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Từ đó có thể kêt luận các phương tiện đi lại ở Nam Bộ sẽ mang theo những đặc điểm phù hợp với địa hình, thời tiết và mục đích của người sử dụng.


Câu 6 trang 79 Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Tìm hiểu thêm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau để nêu một số nét thay đổi về phương tiện đi lại, vận chuyển hiện nay của vùng sông nước Nam Bộ.

Trả lời:

Hiện nay, người dân Nam Bộ đã sử dụng thêm xe mô-tô hay xuồng gắn máy,…

Hoặc:

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương tiện vận chuyển, đi lại ở miền Nam ngày càng được cải thiện rõ rệt. Ví dụ như vỏ lãi, một phương tiện khá phổ biến hiện nay ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một loại phương tiện có tốc độ di chuyển nhanh, có dạng như thuyền máy nhỏ, dài hình thoi, thường làm bằng gỗ hoặc nhựa đặc thù gắn máy. Phương tiện này có thể chở người và chở hàng, tạo thuận lợi cho người dân vùng này trong việc buôn bán và di chuyển.


Bài trước:

👉 Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 75 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Tổng kiểm soát phương tiện giao thông sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Ghe xuồng Nam Bộ sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com