Soạn bài Kéo co sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 8: NÉT ĐẸP VĂN HÓA VIỆT. Nội dung bài Soạn bài Kéo co sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

KÉO CO

Nội dung chính:

Văn bản đem đến những thông tin bổ ích về các quy tắc, luật lệ, cách thức của trò chơi Kéo co.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 57 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Chỉ ra những đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Những đặc điểm ấy có mối quan hệ như thế nào với mục đích của văn bản? Hãy lí giải.

Trả lời:

– Về cấu trúc: có 3 phần:

+ Phần 1: Giới thiệu mục đích của quy trình thực hiện trò chơi hay hoạt động bằng một đoạn văn hoặc nhan đề bài viết (tên quy trình)

+ Phần 2: liệt kê những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện trò hơi hay hoạt động.

+ Phần 3: Trình bày các bước cần thực hiện. Đối với trò chơi, đó là quy tắc, luật lệ, hướng dẫn cách chơi; đối với các hoạt động khác đó là thứ tự các bước thực hiện hoạt động.

– Về đặc điểm hình thức:

+ Sử dụng các con số, từ ngữ chỉ thời gian, miêu tả cách thức hành động, số từ chỉ số lượng và một số thuật ngữ liên quan.

+ Dùng các phương tiện phi ngôn ngữ.

– Mối quan hệ với mục đích của văn bản: liên kết, gắn bó mật thiết, bổ sung cho nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau. Vì nhờ các đặc điểm giúp em nhận ra mục đích của văn bản và ngược lại, từ mục đích người viết triển khai nội dung bài viết có đầy đủ các đặc điểm cần thiết.

Hoặc:

– Về cấu trúc: 4 phần (người chơi – chuẩn bị – cách chơi – quy định trò chơi)

– Về hình thức:

+ Các mục trong bài được kí hiệu theo các phần a,b,c,d.

+ Sử dụng các số từ chỉ số lượng: một, hai, ba.

+ Sử dụng các từ ngữ miêu tả chi tiết về trò chơi kéo co.

+ Dùng hình ảnh minh họa.

⇒ Giúp nội dung được rõ ràng, mạch lạc, làm sáng tỏ mục đích văn bản.


Câu 2 trang 57 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Các thông tin trong văn bản Kéo co được triển khai theo những cách nào?

Trả lời:

Các thông tin trong văn bản Kéo co được triển khai theo 2 cách:

– Cách 1: triển khai theo trật tự thời gian

Dựa vào bố cục của văn bản trình bày thông tin theo thứ tự thực hiện trò chơi: người chơi – chuẩn bị – cách chơi – quy định trò chơi.

Trong phần cách chơi, trình bày theo trình tự của từng hoạt động.

– Cách 2: Theo mức độ quan trọng của thông tin (thông tin chính được ưu tiên trình bày trước).


Câu 3 trang 57 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Tìm phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và cho biết tác dụng của phương tiện đối với mục đích của văn bản.

Trả lời:

– Loại phương tiện phi ngôn ngữ được dùng trong văn bản này là: dùng hình ảnh minh họa.

– Tác dụng:

+ Giúp cho bài văn sinh động, hấp dẫn, thu hút người đọc hơn.

+ Bổ sung chi tiết cho nội dung văn bản.

+ Làm cho nội dung văn bản được sáng rõ, cụ thể hơn.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 54 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết văn bản tường trình sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Kéo co sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com