Soạn bài Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn soạn Bài 10. Văn bản thông tin. Nội dung bài Soạn bài Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi

Nội dung chính:

Lá cờ thêu sáu chữ vàng là một tác phẩm xuất sắc viết về người anh hùng Trần Quốc Toản. Đoạn trích đã tái hiện cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của người Việt Nam trong thời kỳ đầu đất nước ta bị Tây Sơn xâm chiếm.


1. Chuẩn bị

Câu hỏi trang 104 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

– Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này.

– Khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim, các em cần chú ý:

+ Đọc lướt tên bài, các đề mục lớn nhỏ,… để xác định:

• Văn bản giới thiệu cuốn sách hoặc bộ phim nào?

• Em đã biết gì về cuốn sách hoặc bộ phim đó?

• Người viết có sử dụng thêm các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, sơ đồ…. để chuyển tải thông tin không?

Trả lời:

• Văn bản giới thiệu về cuốn sách “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”.

• Cuốn sách kể về người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản và hành trình khẳng định bản thân.

• Người viết có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh để truyền tải thông tin, giúp văn bản trở nên thu hút, sinh động hơn.


Câu hỏi trang 105 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Đọc kĩ văn bản để xác định:

• Bố cục của văn bản gồm mấy phần? Thông tin chính trong mỗi phần là gì? Thông tin trong văn bản được giới thiệu theo trình tự nào?

• Cách trình bày của văn bản (nhan đề, sa pô, các tiểu mục, sự kết hợp kênh chữ và kênh hình,…) có tác dụng gì?

• Văn bản giúp em biết thêm điều gì? Thông tin từ văn bản có ý nghĩa như thế nào với em?

Trả lời:

• Văn bản gồm 3 phần theo như đánh dấu trong SGK:

Phần 1: Giới thiệu về nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.

Phần 2: Giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm.

Phần 3: Giới thiệu giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

• Cách trình bày của văn bản giúp người đọc nắm bắt được thông tin một cách dễ dàng, làm cho văn bản thêm sinh động.

• Văn bản giúp em biết thêm về cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Giúp em hiểu rõ hơn về người anh hùng Trần Quốc Toản.


Câu hỏi trang 105 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

– Dựa vào phần Kiến thức ngữ văn và nhan đề văn bản, hãy dự đoán xem văn bản sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin gì.

– Đọc trước văn bản giới thiệu “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi.

Trả lời:

Văn bản sẽ cung cấp thông tin về nội dung, nghệ thuật của cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.


2. Đọc hiểu

Câu hỏi trang 105 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Phần (1) cho em biết điều gì?

Trả lời:

Phần (1) cho em biết: nội dung chính, tác giả, thể loại của cuốn sách.


Câu hỏi trang 105 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Phần (2) giới thiệu nội dung gì?

Trả lời:

Phần (2) giới thiệu: chi tiết nội dung tác phẩm.


Câu hỏi trang 105 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Chú ý các sự kiện của tác phẩm được giới thiệu.


Câu hỏi trang 106 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Các thông tin trong ngoặc kép được trích dẫn từ nguồn nào?

Trả lời:

Trích dẫn từ tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng.


Câu hỏi trang 107 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Phần (3) giới thiệu thông tin gì?

Trả lời:

Phần (3) giới thiệu: giá trị nội dung, tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm.


TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi được viết nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi được viết nhằm mục đích giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Lá cờ thêu sáu chữ vàng.


Câu 2 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Hãy vẽ sơ đồ tư duy để thể hiện ý chính và thông tin cụ thể làm rõ cho ý chính đó của mỗi phần trong văn bản.

Trả lời:

Giới thiệu cuốn sách “Lá cờ thêu sách chữ vàng”


Câu 3 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Những nội dung nào trong sơ đồ tư duy em vừa thực hiện là thông tin khách quan về tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng, những nội dung nào là ý kiến chủ quan của người giới thiệu hoặc người đọc về tác phẩm?

Trả lời:

Thông tin khách quan về tác phẩm: Nội dung phần (1) và phần (2).

Ý kiến chủ quan của người giới thiệu hoặc người đọc về tác phẩm: Nội dung phần (3).


Câu 4 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Theo em, có thể đảo trật tự trình bày nội dung của các phần trong văn bản được không? Vì sao?

Trả lời:

Không vì nó tạo ra sự lộn xộn nội dung, không làm rõ được mục đích giới thiệu của văn bản.


Câu 5 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Hình ảnh bìa sách trong bài viết thể hiện chi tiết nào trong văn bản? Theo em, vì sao người giới thiệu lại chọn hình ảnh này?

Trả lời:

– Chi tiết giới thiệu nội dung tác phẩm, cụ thể hơn là ở phần giới thiệu nội dung Trần Quốc Toản được đánh giặc ngoại xâm.

– Người giới thiệu chọn hình ảnh này vì bìa sách đã khái quát được nội dung nổi vật của tác phẩm.


Câu 6 trang 108 Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Ngoài các thông tin được giới thiệu trong văn bản, em còn muốn biết thêm điều gì nữa về tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng? Em làm thế nào để biết được các thông tin đó?

Trả lời:

– Em muốn biết thêm ý nghĩa của nhan đề tác phẩm.

– Em sẽ tìm và đọc kĩ cuốn sách, các thông tin tham khảo.


Bài trước:

👉 Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 103 sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Bộ phim Người cha và con gái sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi sgk Ngữ Văn 8 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com