Soạn bài Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn Bài 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG. Nội dung bài Soạn bài Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 8, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN – XU THẾ CỦA THẾ KỈ XXI

Nội dung chính:

Văn bản bàn về lối sống đơn giản và lợi ích mà lối sống đơn giản đem đến cho con người.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 69 Ngữ Văn 8 tập 1 CTST

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Trả lời:

Hoặc:


Câu 2 trang 69 Ngữ Văn 8 tập 1 CTST

Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng như thế nào trong việc làm sáng tỏ luận đề?

Trả lời:

Lí lẽ và bằng chứng nêu ở đoạn văn thứ 3 có tác dụng chứng minh cho luận điểm: Lợi ích của việc sống giản đơn, từ đó làm sáng tỏ luận đề.

Hoặc:

Tác dụng liệt kê lại những ví dụ thực tế, làm sáng tỏ luận đề là một lối sống đơn giản được coi là xu thế của thế kỷ mới.


Câu 3 trang 69 Ngữ Văn 8 tập 1 CTST

Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản.

Trả lời:

– Câu văn thể hiện bằng chứng khách quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản là: “Có thể kể ra ở đây có rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cuộc sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh…”

– Câu văn thể hiện ý kiến, đánh giá chủ quan của văn bản là: Dựa vào nguyên tắc của cuộc sống đơn giản, tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống này là: đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại”.

Hoặc:

Ý kiến, đánh giá chủ quan: “Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt”.

Bằng chứng khách quan: “Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,…”


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 66 sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI sgk Ngữ Văn 8 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com