Soạn bài Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 10: MẸ THIÊN NHIÊN. Nội dung bài Soạn bài Soạn bài Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ

Nội dung chính:

Văn bản đã nêu lên những thông tin khoa học, trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất.


Hướng dẫn đọc

Câu hỏi trang 91 Ngữ Văn 6 tập 2 CTST

Em hãy chỉ ra các đặc điểm của văn bản thông tin (sapo, đề mục, hình ảnh) được thể hiện trong văn bản Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ.

Trả lời:

– Sapo: dẫn dắt người đọc đến với ngày môi tường thế giới như lời cảnh tỉnh cho chúng ta.

– Đề mục: các đề mục được chia rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu cho người đọc trong đoạn đó nói về cái gì.

– Hình ảnh: người viết sử dụng hình ảnh khí thải tuôn ra từ một nhà máy thép để cho người đọc thấy được con người đang đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên như thế nào và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nó.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 88 sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Ngày Môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ sgk Ngữ Văn 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com