Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 7: TRÍ TUỆ DÂN GIAN. Nội dung bài Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

NHỮNG KINH NGHIỆM DÂN GIAN VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Nội dung chính:

Đúc kết từ những kinh nghiệm dân gian thành những câu tục ngữ, tục ngữ về con người, xã hội nhằm chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 37 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Xác định số chữ, số dòng, số vế của các câu tục ngữ số 1, 6, 8, 9.

Trả lời:

Câu Số chữ Số dòng Số vế
1. 4 1 2
6. 8 1 2
8. 8 1 2
9. 8 2 2

Câu 2 trang 37 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Tìm các cặp vần (nếu có) và nhận xét về tác dụng của vần trong các câu tục ngữ trên.

Trả lời:

Câu Cặp vần Loại vần
3. thầy – mày Vần cách
4. thầy – tày Vần cách
5. cả – ngã Vần cách
7. non – hòn Vần cách
8. bạn – cạn Vần cách

⇒ Tác dụng: Giúp cho các câu tục ngữ, có vần có nhịp điệu, tạo sự hài hòa về âm thanh hơn. Khi đọc sẽ tạo ra cảm giác liền mạch, hợp lý.


Câu 3 trang 37 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Em hiểu các cụm từ “ăn quả”, “nhớ kẻ trồng cây”, “sóng cả”, “ngã tay chèo”, “mài sắt”, “nên kim” như thế nào? Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng ở đây.

Trả lời:

– Giải thích:

Cách diễn đạt Nghĩa bóng
ăn quả hưởng thành quả
nhớ kẻ trồng cây biết ơn những người đã tạo ra thành quả
sóng cả khó khăn, thử thách
ngã tay chèo buông xuôi, không tiếp tục nữa
mài sắt kiên trì, nỗ lực
nên kim đạt được thành quả

⇒ Tác dụng: làm cho các câu tục ngữ trở nên giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm.

– Biện pháp tu từ được sử dụng là: Ẩn dụ


Câu 4 trang 37 Ngữ Văn 7 tập 2 CTST

Cách diễn đạt “mất lòng khó kiếm” trong câu tục ngữ số 9 có gì đặc biệt?

Trả lời:

Cách diễn đạt “mất lòng khó kiếm” trong câu tục ngữ số 9 có đặc biệt ở chỗ: “mất lòng” được đặt trong sự đối lập với “mất của”, “khó kiếm” được đặt trong sự đối lập với “dễ tìm”. Vì vậy, cách kết hợp từ ngữ trên (“mất lòng khó kiếm”) vẫn chấp nhận được và nó đã tạo ra sự bất ngờ, thú vị cho người đọc.


Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 35 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com