Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn soạn BÀI 3: NHỮNG GÓC NHÌN VĂN CHƯƠNG. Nội dung bài Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN NGẮN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Nội dung chính:

Văn bản đã khẳng định truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng là một truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc.


Hướng dẫn đọc

Câu 1 trang 66 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

Trả lời:


Câu 2 trang 67 Ngữ Văn 7 tập 1 CTST

Chỉ ra những đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học trong Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” và nêu tác dụng của các đặc điểm ấy trong việc thực hiện mục đích văn bản bằng cách hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học Biểu hiện trong văn bản Sức hấp dẫn của truyện “Chiếc lá cuối cùng” Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản
Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận.
Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm.
Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ.
Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí.

Trả lời:

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học Biểu hiện trong văn bản Sức hấp dẫn của truyện “Chiếc lá cuối cùng” Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản
Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận. Đây là một truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc Xác định, làm nổi bật ý kiến được nêu
Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm. – Chi tiết chiếc lá cuối cùng
– Kết thúc bất ngờ
Dẫn chứng các chi tiết nổi bật từ văn bản
Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ – Chi tiết chiếc lá cuối cùng:
+ Bằng chứng: Sự tồn tại của chiếc lá làm cho tâm trạng nhân vật bất hạnh và có phần Giôn-xi được hồi sinh.
-Kết thúc bất ngờ:
+ Cho đến cuối văn bản, cũng tức là cuối truyện ngắn, Ô Hen-ri mới để cho Xu kể lại cho Giôn-xi về cái chết của cụ Bơ-mơn, về kiệt tác chiếc lá cuối cùng
+ Người kể chuyện không nói hộ ý nghĩ của nhân vật cụ Bơ-mơn, lại cố ý bỏ qua không kể việc cụ đã hoàn thành bức vẽ đó trong đêm như thế nào
Lập luận có sức thuyết phục
Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí. – Trước hết, sức hấp dẫn của truyện đến từ chi tiết chiếc lá cuối cùng
– Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ
Giúp người đọc tin vào lập luận của mình

Bài trước:

👉 Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com